meny


  Fåglar A till Ö
-
- Abdimstork
- Adeliepingvin
- Ädelpapegoja
- Afrikansk Brun glada
- Afrikansk buskskvätta
- Afrikansk gapnäbbstork
- Afrikansk gråtoko
- Afrikansk grönduva
- Afrikansk grönspett
- Afrikansk gul glasögonfågel
- Afrikansk härfågel
- Afrikansk hökörn
- Afrikansk ibisstork
- Afrikansk jacana
- Afrikansk klätterhök
- Afrikansk klippsparv
- Afrikansk klippsvala
- Afrikansk kornknarr
- Afrikansk ormhalsfågel
- Afrikansk palmseglare
- Afrikansk paradisflugsnappare
- Afrikansk pelikan
- Afrikansk piplärka
- Afrikansk pygméfalk
- Afrikansk rödögd bulbyl
- Afrikansk saxnäbb
- Afrikansk skedstork
- Afrikansk svartvit stare
- Afrikansk tofsörn
- Afrikansk Turkduva
- Afrikansk vitryggad gam
- Aftonfalk
- Aftontrast
- Ägretthäger
- Akaciagrässångare
- Åkersparv
- Alfågel
- Alförrädare
- Alkekung
- Alpkaja
- Alpkråka
- Alpseglare
- Altamiratrupial
- Amazonkungsfiskare
- Amboinagökduva
- Amerikansk Ägretthäger
- Amerikansk Blå kärrhök
- Amerikansk bläsand
- Amerikansk gråhäger
- Amerikansk Gråtrut
- Amerikansk ibisstork
- Amerikansk kråka
- Amerikansk kricka
- Amerikansk ormhalsfågel
- Amerikansk pygmékungsfiskare
- Amerikansk rördom
- Amerikansk Rörhöna
- Amerikansk saxnäbb
- Amerikansk simrall
- Amerikansk sjöorre
- Amerikansk skärfläcka
- Amerikansk skata
- Amerikansk sothöna
- Amerikansk sparvhök
- Amerikansk strandskata
- Amerikansk styltlöpare
- Amerikansk sultanhöna
- Amerikansk talltita
- Amerikansk tjockfot
- Amerikansk törnskata
- Amerikansk tretåig hackspett
- Ametiststare
- Amurfalk
- Amursävsparv
- Amurstare
- Andinsk vipa
- Angolafjärilsfink
- Angolasparv
- Angolaturturduva
- Ängshök
- Ängspiplärka
- Ängssparv
- Antarktisk valfågel
- Antarktislabb
- Antarktisskarv
- Antarktistärna
- Antipodalbatross
- Antipodkrypare
- Aplomadofalk
- Apperts tetraka
- Ärleflugsnappare
- Armenisk trut
- Arnaudbarbett
- Årta
- Ärtsångare
- Asiatisk drongogök
- Asiatisk gapnäbbstork
- Asiatisk palmseglare
- Asiatisk paradisflugsnappare
- Asiatisk rödögd bulbyl
- Asiatisk vitryggad gam
- Askgrå flugsnäppare
- Askkronad finklärka
- Askprinia
- Åsnepingvin
- Augurvråk
- Australbusklärka
- Australisk gråkricka
- Australisk grodmun
- Australisk kärrhök
- Australisk pelikan
- Australisk skedand
- Australisk skedstork
- Australisk styltlöpare
- Australisk sula
- Australisk svala
- Australskarv
- Australskata
- Azorisk domherre
- Azteknattskärra
- Aztektärna
- Azurkronad smaragd
- Azurmonark
- Bacchushäger
- Backsvala
- Baglafechtvävare
- Bågnäbbad härmtrast
- Bairdtrogon
- Balkanmes
- Balkansångare
- Bälteskungsfiskare
- Baltimoretrupial
- Banansmyg
- Bandad myrtörnskata
- Bandad springhöna
- Bändelkorsnäbb
- Bandhavsörn
- Bandkejsarduva
- Bandmyrtörnskata
- Bandryggad gärdsmyg
- Bandryggad hackspett
- Bandstjärtad vråk
- Bandtrogon
- Bandvingad cinclodes
- Bandvingad prinia
- Bandvingad vråk
- Bar-winged Flycatcher-shrike
- Barkindad turako
- Barögd kakadua
- Båtnäbb
- Båtnäbbstyrann
- Bayavävare
- Beigebukad kolibri
- Beigekindad skogstrast
- Bennettspett
- Beostare
- Bergand
- Bergbeckasin
- Bergfink
- Berghökörn
- Berglärka
- Bergsbobo
- Bergselenia
- Bergsgylling
- Bergssydhake
- Bergstangara
- Bergstenskvätta
- Bergstrast
- Bergsvråk
- Berguv
- Beringskarv
- Beringtejst
- Bernieria
- Besrahök
- Biätare
- Billabongduva
- Bivråk
- Björktrast
- Bl
- Blå kärrhök
- Blå markduva
- Blå vanga
- Blå visseltrast
- Blåand
- Blåcoua
- Blåfläckduva
- Blåfotad sula
- Blågrå myggsnappare
- Blågrå tangara
- Blåhäger
- Blåhake
- Blåhake Vitstjärnig
- Blåhuvad fjärilsfink
- Blåhuvad glasögonvireo
- Blåhuvad solfågel
- Blåhuvad sporrgök
- Blåjärpe
- Blåkindad biätare
- Blåkindad kolibri
- Blåkindad rosella
- Blakistons fiskuv
- Blåkråka
- Blåkronad motmot
- Blåmaskad tangara
- Blåmes
- Blånackad musfågel
- Blånäktergal
- Blåögd melidectes
- Blåpetrell
- Bläsand
- Blåskata
- Blåstjärt
- Blåstjärtad biätare
- Blåstrupig fladdermuspapegoja
- Blåstrupig kolibri
- Blåstrupig skarv
- Blåtjocknäbb
- Blåtrast
- Blåvingad årta
- Blåvit flugsnappare
- Blåvit svala
- Blek tornseglare
- Bleknäbbad blomsterpickare
- Blodbröstblomsterpickare
- Blodnäbbsvävare
- Blygrå blomsterpickare
- Boersparv
- Bofink
- Böhms biätare
- Bomullsdvärggås
- Brahminglada
- Brahminibis
- Brahminuggla
- Brandkronad kungsfågel
- Bränningsnäppa
- Brednäbbad dykpetrell
- Brednäbbad simsnäppa
- Bredstjärtad labb
- Bredvingad vråk
- Brinkmajna
- Brokärla
- Brokig kärrhök
- Brokpetrell
- Brokskriktrast
- Broksparv
- Broktrast
- Bronsibis
- Bronskostare
- Bronssolfågel
- Brudand
- Brun fiskuv
- Brun glada
- Brun kärrhök
- Brun kivi
- Brun kricka
- Brun majna
- Brun noddy
- Brun ormörn
- Brun pelikan
- Brun strömstare
- Brun svalstare
- Brun taggstjärtseglare
- Brun törnskata
- Brun visseland
- Brunand
- Brunbröstad flugsnappare
- Brunbröstad lövsalsfågel
- Brunbukad flyghöna
- Brunfalk
- Brunflankad pipare
- Brunhättad skogssångare
- Brunhuvad barbett
- Brunhuvad kostare
- Brunhuvad kungsfiskare
- Brunhuvad mås
- Brunhuvad tchagra
- Brunkragad inka
- Brunkronad busktörnskata
- Brunkronad eufonia
- Brunnäbbad skärnäbb
- Brunpannad hackspett
- Brunryggad eufonia
- Brunryggad finklärka
- Brunsångare
- Brunsidig busksparv
- Brunsidig glasögonfågel
- Brunsidig skogssångare
- Brunsiska
- Brunskrika
- Brunstrupig flikflugsnappare
- Brunstrupig saltator
- Brunstrupig solfågel
- Bruntrast
- Brunvingetrupial
- Brushane
- Buffelhuvud
- Burchells sporrgök
- Buskeufonia
- Buskgrässångare
- Buskhöna
- Busksångare
- Buskskvätta
- Busktangara
- Bysparv
- Byvävare
- Cabots tärna
- Camposhärmtrast
- Cassins duva
- Centralamerikansk dvärgspett
- Centralamerikansk jacana
- Centralamerikansk kastanjespett
- Cettisångare
- Ceylon sabeltimalia
- Ceylon Skogstörnskata
- Ceylonblåskata
- Ceylonduva
- Ceylonglasögonfågel
- Ceylonsmygsångare
- Ceylonsvala
- Ceylontoko
- Charmsolfågel
- Chilensk bläsand
- Christmasfregattfågel
- Citronärla
- Columbiaseglare
- Cooperhök
- Coopers skrikdvärguv
- Coquerels coua
- Coquifrankolin
- Coscorobasvan
- Costaricatapiranga
- Crested Hawk-eagle Indisk tofsörn
- Cuviers sabelvinge
- Dalripa
- Damaratärna
- Dammsnäppa
- Darwinfink
- Deckentoko
- Delfinmås
- Didrikgök
- Djungelkråka
- Djungelsparvuggla
- Domherre
- Dominikaneränka
- Dominikanertrut
- Drillfink
- Drillnäktergal
- Drillsångare
- Drillsnäppa
- Drottfläckig frankolin obs
- Dubbelbandad flyghöna
- Dubbelbandad strandpipare
- Dubbeltandad barbett
- Dubbeltandad glada
- Dubbeltrast
- Duvhök
- Dvärgbiätare
- Dvärgempid
- Dvärgkanadagås
- Dvärgmalkoha
- Dvärgmås
- Dvärgnötväcka
- Dvärgörn
- Dvärgpingvin
- Dvärgrördrom
- Dvärgsävsparv
- Dvärgskatfink
- Dvärgsnäppa
- Dvärgsparv
- Dvärgspov
- Dvärguv
- Ejder
- Ekorrgök
- Eksångare
- Eldkragad biskop
- Eldminivett
- Eldnäbbsaracari
- Eldögd timalia
- Eldstrupekolibri
- Eldvävare
- Eleonorafalk
- Elfenbensparakit
- Emu
- Enfärgad glansstare
- Enkelbeckasin
- Entita
- Eremitskogstrast
- Espanolahärmtrast
- Falklandpipare
- Falklandsgärdsmyg
- Fältpiplärka
- Fanovananewtonia
- Fasan
- Fasanjacana
- Finschparakit
- Fischers finklärka
- fiskaltörnskata
- Fiskgjuse
- Fiskkråka
- Fiskmås
- Fisktärna
- Fjällabb
- Fjällgås
- Fjällhuvad skäggfink
- Fjällig frankolin
- Fjällig grönspett
- Fjällig munia
- Fjällpipare
- Fjällripa
- Fjällstrupig lövletare
- Fjälluggla
- Fjällvråk
- Fläckand
- Fläckblåkråka
- Fläckbukad vaktel
- Fläckdrillsnäppa
- Fläckig dvärgbarbett
- Fläckig kärrhök
- Fläckig klippduva
- Fläckig klyvstjärt
- Fläckig skriktrast
- Fläcknäbbad pelikan
- Fläckskarv
- Fläcktjockfot
- Fläckträdklättrare
- Fläcktrasttimalia
- Fläckuv
- Fläckvingad tangara
- Fläckvingad trast
- Fladdermusfalk
- Fladdermusvråk
- Flikjacana
- Flikstare
- Flikstrandpipare
- Flocktyrann
- Flodstrandpipare
- Flodvipa
- Floridaskrika
- Forsärla
- Forsdvärgtyrann
- Forsrödstjärt
- Forsskvätta
- Frances hök
- Fregattstormsvala
- Gabarhök
- Gaffelstjärtstyrann
- Galapagosalbatross
- Galapagosduva
- Galapagoshäger
- Galapagoshärmtrast
- Galapagospingvin
- Galapagosskarv
- Galapagostopptyrann
- Galapagosvråk
- Gambiadunrygg
- Gampärlhöna
- Gärdsmyg
- Gåsgam
- Gibsonalbatross
- Glanssalangan
- Glansskatfink 
- Glasögonflugsnappare
- Glasögonfrösparv
- Glasögontrana
- Glasögonuggla
- Glasögonvanga
- Glasögonvävare
- Glitterkolibri
- Gluttsnäppa
- Gök
- Göktyta
- Goliathäger
- Grå buskskvätta
- Grå drongo
- Grå fibi
- Grå flugsnappare
- Grå kattfågel
- Grå krontrana
- Grå lavskrika
- Grå lira
- Grå minivett
- Grå nötkråka
- Grå regngök
- Grå saltator
- Grå solfjäderstjärt
- Grå Talgoxe
- Grå tofsturako
- Grå tornfalk
- Gråbandad gärdsmyg
- Gråbröstad skogsgärdsmyg
- Gråfiskare
- Gråfotad bandrall
- Grågam
- Grågås
- Grågumpad trädseglare
- Grågumpseglare
- Gråhäger
- Gråhakedopping
- Gråhalsad bekard
- Gråhalsad trast
- Gråhövdad fiskörn
- Gråhuvad albatross
- Gråhuvad bambusångare
- Gråhuvad busktörnskata
- Gråhuvad kungsfiskare
- Gråhuvad mås
- Gråhuvad negerfink
- Gråhuvad rostand
- Gråhuvad solflugsnappare
- Gråhuvad sparv
- Gråhuvad tangara
- Gråhuvad trädklättrare
- Gråhuvad vipa
- Gråkindad albatross
- Gråkråka
- Gråkronad brokspett
- Gråkronad tyrann
- Gråmantlad lira
- Granatastrild
- Gransångare
- Gråryggad camaroptera
- Gråryggad glasögonfågel
- Gråryggad törnskata
- Gråryggad trast
- Gräsand
- Gräshoppsparv
- Gräshoppssångare
- Gråsiska
- Gråskuldrad snårtrast
- Gråsparv
- Gråspett
- Grässångare
- Gråstare
- Gråstjärtad bergsjuvel
- Gråsvart cinclodes
- Gråtrut
- Gråuv
- Gravand
- Gråvingad trut
- Gråvråk
- Grodkärrhök
- Grön dvärgbiätare
- Grön eremit
- Grön glasögonfågel
- Grön ibis
- Grön jery
- Grön kejsarduva
- Grön kungsfiskare
- Grön nålstjärt
- Grön skratthärfågel
- Grön vävare
- Grönbena
- Grönbröstad mango
- Grönfink
- Gröngöling
- Grönhuvad solfågel
- Grönryggad asiti
- Grönryggad häger
- Grönryggad skogssångare
- Grönsiska
- Grönskrika
- Grovnäbbad trut
- Guiragök
- Gul skogssångare
- Gulärla
- Gulärla feldegg
- Gulärla supercillaris
- Gulärla thunbergi
- Gulbent fink
- Gulbent honungssugare
- Gulbröstad savspett
- Gulbröstad skogstrast
- Gulbrynad grässparv
- Gulbrynad sparv
- Gulbukad empid
- Gulbukad grönbulle
- Guldbrynad skogssångare
- Guldmonark
- Guldnackad spett
- Guldsiska
- Guldstjärtad spett
- Guldstjärtssafir
- Guldtrast
- Guldvävare
- Guldvingad solfågel
- Gulflikvipa
- Gulfotad fiskuv
- Gulfotad grönduva
- Gulgrön bulbyl
- Gulgumpad biskop
- Gulgumpad dvärgbarbett
- Gulgumpad skogssångare
- Gulgumpad tukan
- Gulgumpkasik
- Gulhämpling
- Gulhövdad chimango
- Gulhuvad fläcktangara
- Gulhuvad trupial
- Gulkindad amazon
- Gulkronad eufonia
- Gulkronad natthäger
- Gulkronad siska
- Gulkronad sparv
- Gulnäbbad barbett
- Gulnäbbad blåkråka
- Gulnäbbad kricka
- Gulnäbbad lira
- Gulnäbbad oxhackare
- Gulnäbbad stjärtand
- Gulnackad amazon
- Gulnackad visslare
- Gulögd pingvin
- Gulörad bulbyl
- Gulpannad barbett
- Gulpannad eufonia
- Gulpannad hackspett
- Gulpannad parakit
- Gulpannad siska
- Gulryggad vidafink
- Gulsparv
- Gulstreckig bulbyl
- Gulstrimmig grönbulle
- Gulstrupig flyghöna
- Gulstrupig frankolin
- Gulstrupig sporrpiplärka
- Gulstrupig stensparv
- Gycklarörn
- Gyllenbröstad sparv
- Gyllenbröstad tofsbena
- Gyllensparv
- Gylnäbbad snökotinga
- Häcksparv
- Hagedashibis
- Hakbandsskogssångare
- Haknäbbsvanga
- Hakremspingvin
- Halsbandsaracari
- Halsbandseglare
- Halsbandsflugsnappare
- Halsbandsjakobin
- Halsbandskungsfiskare
- Halsbandsparakit
- Halsbandssolfågel
- Halsbandstrogon
- Halsbandsvitstjärt
- Halvmånevidafink
- Hämpling
- Härfågel
- Hårstjärtänka
- Havslöpare
- Havsörn
- Havssula
- Havstrut
- Hedpiplärka
- Helenaastrild
- Helig ibis
- Heuglins ökenlöpare
- Hihi
- Hildebrandts frankolin
- Hildebrandts glansstare
- Himalayabulbyl
- Himalayanäktergal
- Himalayaparakit
- Himalayaträdskata
- Himalayavråk
- Hinduspett
- Hjälmpärlhöna
- Hoffmans parakit
- Hoffmanspett
- Höglandsempid
- Höglandsgrässångare
- Höglandsmunia
- Hökörn
- Hönsgås
- Hornlunne
- Hornpelikan
- Hornuggla
- Hottentotkricka
- Hovalärka
- Hudsonian Småspov
- Humlekolibri
- Husgärdsmyg
- Huskråka
- Hussvala
- Huttons lira
- Iberisk gransångare
- Ibisnäbb
- Iltärna
- Indiansidensvans
- Indigofink
- Indisk ärla
- Indisk blåkråka
- Indisk bulbyl
- Indisk buskgök
- Indisk flodtärna
- Indisk gam
- Indisk glasögonfågel
- Indisk gök
- Indisk gråtoko
- Indisk kragdvärguv
- Indisk näktergal
- Indisk nattskärra
- Indisk ormhalsfågel
- Indisk pitta
- Indisk salangan
- Indisk saxnäbb
- Indisk silvernäbb
- Indisk skarv
- Indisk skriktrast
- Indisk Tjockfot
- Indisk tofsormörn
- Indisk tofsörn
- Indisk trädseglare
- Indisk trädskata
- Inkaduva
- Inlandskungsfiskare
- Iora
- Isabellafärgad spett
- Isabellastenskvätta
- Isabellatörnskata
- Islandsfalk
- Islandsknipa
- IsländskRödspov
- Ismås
- Ispetrell
- Italiensk sparv
- Jakarinifink
- Jakobinskatgök
- Jaktfalk
- Jankowskisparv
- Japansk bulbyl
- Japansk trana
- Järnsparv
- Järpe
- Jättehavsörn
- Jättekostare
- Jättekungsfiskare
- Jätteturako
- Javamunia
- Jerdons savannlärka
- Jery
- Jordtrast
- Jorduggla
- Kabylnötväcka
- Kafferseglare
- Kaja
- Kaka
- Kaktusfink
- Kalifornisk tofsvaktel
- Kalkon
- Kalkongam
- Kamerungrönbulle
- Kamskrake
- Kamsothöna
- Kanadag
- Kanadaskogssångare
- Kanadavireo
- Kanariefågel
- Kanelbröstad biätare
- Kanelkolibri
- Kanelsparv
- Kanjonskrika
- Kapand
- Kapärla
- Kapbatis
- Kapgam
- Kapkanariefågel
- Kapmås
- Kappgam
- Kapråka
- Kapskarv
- Kapsnårtrast
- Kapsparv
- Kapstare
- Kapstentrast
- Kapstrandskata
- Kaptrut
- Kapturturduva
- Kapuggla
- Kapvävare
- Karibisk flamingo
- Karminbröstad blomsterpickare
- Karmosinbarbettrbarbett
- Karmosinryggad spett
- Karmosinstjärtad parakit
- Karolinaspett
- Kärrsångare
- Kärrsnäppa
- Kärrtärna
- Kashmirflugsnappare
- Kaspisk buskskvätta
- Kaspisk pipare
- Kaspisk trut
- Kastanjebrun sparv
- Kastanjekricka
- Kastanjemunia
- Kastanjeseglare
- Kastanjevävare
- Kattuggla
- Kaukasisk Lundsångare
- Kea
- Kejsarskarv
- Kelpgås
- Kentsk tärna
- Kenyasparv
- Kilnäbbsträdklättrare
- Kilstjärtslira
- Kinabulbyl
- Kinesisk dvärgrördrom
- Kinesisk Fläcknäbband
- Kinesisk narcissflugsnappare
- Kinesisk pungmes
- Kinesisk varfågel
- Kittlitzstrandpipare
- Kivuapalis
- Kivusångare
- Kizukispett
- Klaasgök
- Klatschgrässångare
- Klättervanga
- Klippduva
- Klippfalk
- Klipphopparpingvin
- Klippkaja
- Klippörn
- Klippskvätta
- Klippsparv
- Klippsvala
- Klippvadarsvala
- Klykstjärtad drongo
- Klykstjärtad stormsvala
- Kn
- Knipa
- Knöland
- Knölcaracara
- Knölsvärta
- Koel
- Kohäger
- Kokako
- Koltrast
- Kolymasnäppa
- Kookaburra
- Kopparslagarbarbett
- Korallhäger
- Koritrapp
- Kornknarr
- Kornsparv
- Korp
- Korpgam
- Korprall
- Kortnäbbad beckasinsnäppa
- Kortnäbbad duva
- Kortstjärtad bältfink
- Kortstjärtad lira
- Kortstjärtad vidafink
- Kortstjärtad vråk
- Korttålärka
- Kragsolängel
- Kricka
- Kroknäbbsvanga
- Kronörn
- Krontoko
- Kronvipa
- Kungsfågel
- Kungsfågelsångare
- Kungsfiskare
- Kungsgam
- Kungsörn
- Kungspingvin
- Kungssolfågel
- Kungstärna
- Kurol
- Kurrichanetrast
- Kustkråka
- Kustlabb
- Kustpipare
- Kustsnäppa
- Kuststentrast
- Kustsvala
- Ladusvala
- Ladusvala Amerikansk
- Lagerlärka
- Lammgam
- Långnäbbad beckasinsnäppa
- Långnäbbad mås
- Långnäbbad piplärka
- Långnäbbad solfågel
- Långnäbbad trast
- Långstjärtad ängstrupial
- Långstjärtad fiskaltörnskata
- Långstjärtad markblåkråka
- Långstjärtad silkesflugsnappare
- Långstjärtad skarv
- Långstjärtad vidafink
- Långstjärtsduva
- Långstjärtstyrann
- Långtåfink
- Långtåvipa
- Lappsparv
- Lappuggla
- Lärkfalk
- Larmhonungsstare
- Lavatrut
- Lavendelastrild
- Lavendelflugsnappare
- Lerfärgad trast
- Levantlira
- Lilabröstad blåkråka
- Lilakronad fruktduva
- Lilastrupig briljant
- Liten Beostare
- Liten paradisfågel
- Ljungpipare
- Ljus Madagaskarnesillas
- Ljusbrun savannlärka
- Ljusfotad lira
- Ljushövdad valfågel
- Ljushuvad skriktrast
- Ljuspannad duva
- Ljusryggad sotalbatross
- Löpcoua
- Lövsångare
- Lundsångare
- Lunnefågel
- Macaronipingvin
- Mackinnontörnskata
- Madagascargråfågel
- Madagaskar biätare
- Madagaskar svarthakad buskskvätta
- Madagaskarärla
- Madagaskarblåduva
- Madagaskarduva
- Madagaskarglasögonfågel
- Madagaskargök
- Madagaskargrässångare
- Madagaskargrönduva
- Madagaskarhäger
- Madagaskarhärfågel
- Madagaskarhavsörn
- Madagaskarjacana
- Madagaskarkärrhök
- Madagaskarklätterhök
- Madagaskarkungsfiskare
- Madagaskarparadisflugsnappare
- Madagaskarrevhäger
- Madagaskarsångare
- Madagaskarshama
- Madagaskarsmådopping
- Madagaskarsolfågel
- Madagaskarsparvhök
- Madagaskarspökuggla
- Madagaskarsporrgök
- Madagaskartaggstjärtseglare
- Madagaskartornfalk
- Madagaskartornseglare
- Madagaskarvadarsvala
- Madagaskarvävare
- Madagaskarvråk
- Magellang
- Magellanpingvin
- Magellansk
- Magellanskarv
- Magellanstrandskata
- Magnoliaskogssångare
- Malabarminivit
- Malabartrogon
- Malajnatthäger
- Malakitkungsfiskare
- Malleehöna
- Manand
- Mandarinand
- Mandarinmes
- Mångfärgad papegoja
- Mangrovehäger
- Mangrovesvala
- Mantelkardinal
- Maoridopping
- Maorimås
- Maoripipare
- Marabustork
- Maricoflugsnappare
- Maricosolfågel
- Markbulbyl
- Markduvrall
- Marmoralka
- Marmorand
- Masajstruts
- Maskarenglasögonfågel
- Maskarensalangan
- Maskarensvala
- Maskflyghöna
- Maskrostsångare
- Masksula
- Masktityra
- Masktörnskata
- Maskvipa
- Masngrovesångare
- Massenatrogon
- Mästersångare
- Mauritiusduva
- Mauritiusfody
- Mayakungstyrann
- Medelhavsstenskvätta östlig
- Medelhavsstenskvätta västlig
- Medelhavstrut
- Melbaastrild
- Mellanhäger
- Mellanspett
- Mellers and
- Messångare
- Messydhake Nordön
- Messydhake Sydön
- Meves glansstare
- Mexikansk skogstrast
- Mexikansk tigerhäger
- Mexikobåtstjärt
- Mindre adjutantstork
- Mindre båtstjärt
- Mindre bergand
- Mindre falknattskärra
- Mindre fiskörn
- Mindre flamingo
- Mindre flugsnappare
- Mindre fregattfågel
- Mindre glansstare
- Mindre gulbena
- Mindre gulhuvad gam
- Mindre gultofsad grönspett
- Mindre hackspett
- Mindre korsnäbb
- Mindre lira
- Mindre maskvävare
- Mindre minivett
- Mindre noddy
- Mindre sånglärka
- Mindre skatfink
- Mindre skrikörn
- Mindre strandpipare
- Mindre strimsvala
- Mindre svartvråk
- Mindre vadarsvala
- Mindre vasapapegoja
- Minervauggla
- Mingmås
- Miomboglansstare
- Mississippiglada
- Mjölamazon
- Mjölkuv
- Mongolpipare
- Mongolpiplärka
- Mongolsparv
- Monteirotoko
- Montezumaoropendola
- Morgonsparv
- Morhuvad papegoja
- Mörk gråfågel
- Mörk sånghök
- Mörkgrå flugsnappare
- Mörkhättad topptyrann
- Mörknäbbad regngök
- Mörkögd junco
- Mörkröd amarant
- Mörkryggad grässångare
- Mosambiksiska
- Moskésvala
- Mosnäppa
- Mugimakiflugsnappare
- Munkparakit
- Munktrana
- Mustaschparakit
- Myrsnäppa
- Myrspov
- Myskand
- Näktergal
- Namaquaflyghöna
- Namaquaspett
- Namibsparv
- Narinatrogon
- Natalfrankolin
- Natthäger
- Neotropisk spillkråka
- Newtonia
- Nikobarduva
- Nilgås
- Nilsolfågel
- Nordlig Brunstrupig vävare
- Nordlig chachalaca
- Nordlig dubbelbandad solfågel
- Nordlig dunrygg
- Nordlig härmtrast
- Nordlig jättestormfågel
- Nordlig kamvingesvala
- Nordlig Karminbiätare
- Nordlig Kungsalbatross
- Nordlig markduva
- Nordlig markhornkorp
- Nordlig piplärksångare
- Nordlig pivi
- Nordlig rödnäbbad toko
- Nordlig taggstjärtseglare
- Nordlig tofscaracara
- Nordlig Violetthuvad trogon
- Nordlig Vitkronstörnskata
- Nordlig vitstjärtad busklärka
- Nordsångare
- Nötkråka
- Nötskrika
- Nötväcka
- Nubisk spett
- Nunnestenskvätta
- Nya Guineaastrild
- Nya Guineagråfågel
- Nya Guineasångare
- Nya Zeelandbergand
- Nya Zeelandduva
- Nya Zeelandfalk
- Nya Zeelandklockfågel Nordön
- Nya Zeelandklockfågel Sydön
- Nya Zeelandlira
- Nya Zeelandpiplärka
- Nya Zeelandstrandskata
- Nya Zeelandsydhake Nordön
- Nya Zeelandsydhake Steward Island
- Nya Zeelandsydhake Sydön
- Nya Zeelandtofspingvin
- Nymfparakit
- Obestämd Vandringsalbatross
- Obestämda salanger
- Ockraflankad prinia
- Ockragumpad flugsnappare
- Ockrastjärtad kolibri
- Ödlevråk
- Ökenkorp
- Ökenpipare
- Ökenstenskvätta
- Ökentofsvaktel
- Ökenvävare
- Olivbröstad parakit
- Olivbukad solfågel
- Olivduva
- Olivgul spett
- Olivryggad solfågel
- Olivtrast
- Orangebröstad busktörnskata
- Orangebröstad grönduva
- Orangebukad blomsterpickare
- Orangebukad fruktduva
- Orangekragad manakin
- Orangekronad skogssångare
- Orangestrupig parakit
- Orangestrupig skogssångare
- Orientalisk dvärgkungsfiskare
- Orientalisk dvärguv
- Orientalisk ibisstork
- Orientalisk visseland
- Orientgrönfink
- Orientgylling
- Orientibis
- Orientnattskärra
- Orientpipare
- Orientpiplärka
- Orientprinia
- Orientseglare
- Orientsporrgök
- Orientspov
- Orientstare
- Orientvadarsvala
- Ormörn
- Ormvråk
- Örnvråk
- Öronduva
- Örongam
- Öronskarv
- Öronstreckad bulbyl
- Östafrikansk blek sånghök
- Östlig ängstrupial
- Östlig dubbelbandad solfågel
- Östlig gråmes
- Östlig klippduva
- Östlig Kohäger
- Östlig kronsångare
- Östlig kungstyrann
- Östlig larmfågel
- Östlig madagaskardvärguv
- Östlig pivi
- Östlig svarthuvudgylling
- Östlig Talgoxe
- Ovamboskriktrast
- Påfågel
- Pagodstare
- Paljettangara
- Palmduva
- Palmgam
- Palmkakadua
- Palmtangara
- Papuamajna
- Papuapiplärka
- Papyrusgonolek
- Papyrussångare
- Paradisand
- Parasollfågel
- Pärlflyghöna
- Pärlhalsduva
- Pärlsparvuggla
- Pärluggla
- Pärlvingad myrtörnskata
- Påvefink
- Pelagisk skarv
- Peposacaand
- Persisk småtärna
- Piapiak
- Pilfink
- Pilgrimsfalk
- Pinonkejsarduva
- Pirattyrann
- Plommongul vävare
- Plommonhuvad parakit
- Pompadourgrönduva
- Praktand
- Praktejder
- Prakteufonia
- Praktfregattfågel
- Praktmelidectes
- Praktniltava
- Praktquetzal
- Praktrosella
- Praktsparv
- Prärielöpare
- Präriemås
- Prärieskogssångare
- Präriespov
- Prärietrana
- Prärietrupial
- Prärieuggla
- Prärievråk
- Priritbatis
- Prutgås
- Pungmes
- Purpurhäger
- Purpurhöna
- Purpursolfågel
- Pygmégök
- Råka
- Rallbeckasin
- Rallhäger
- Rapphöna
- Regnbågsbiätare
- Regnbågslorikit
- Reliktmås
- Revhäger
- Ringapalis
- Ringbarbett
- Ringduva
- Ringkungsfiskare
- Ringnäbbad mås
- Ringnattskärra
- Ringtrast
- Rishäger
- Rivolikolibri
- Röd ara
- Röd djungelhöna
- Röd glada
- Röd kardinal
- Röd skogssångare
- Rödbena
- Rödbent pygméfalk
- Rödbröstad gök
- Rödbröstad solfågel
- Rödbrun fibi
- Rödbrun motmot
- Rödbrun sparv
- Rödbukad dvärgörn
- Rödbukig lori
- Rödfalk
- Rödflikvipa
- Rödfotad sula
- Rödgul barbett
- Rödgumpad bulbyl
- Rödgumpad tapiranga
- Rödhake
- Rödhalsad gås
- Rödhalsad nattskärra
- Rödhättad grässångare
- Rödhättad stjärtmes
- Rödhuvad amadin
- Rödhuvad dvärgpapegoja
- Rödhuvad dykand
- Rödhuvad falk
- Rödhuvad gam
- Rödhuvad gås
- Rödhuvad malimbe
- Rödhuvad malkoha
- Rödhuvad törnskata
- Rödhuvad törnskata badius
- Rödkindad fjärilsfink
- Rödkindad papegoja
- Rödkindad sparv
- Rödkronad grässångare
- Rödkronad kungsfågel
- Rödkronad lärka
- Rödkronad manakin
- Rödkronad spett
- Rödnäbbad amarant
- Rödnäbbad and
- Rödnäbbad blåkråka
- Rödnäbbad blåskata
- Rödnäbbad buffelvävare
- Rödnäbbad duva
- Rödnäbbad frankolin
- Rödnäbbad mås
- Rödnäbbad nötväcka
- Rödnäbbad oxhackare
- Rödnäbbad tropikfågel
- Rödnäbbad trut
- Rödnackad savannlärka
- Rödnackad snårtrast
- Rödögd duva
- Rödpannad busktörnskata
- Rödpannad dvärgbarbett
- Rödpannad parakit
- Rödpannad sothöna
- Rödskuldrad vanga
- Rödspov
- Rödstjärt
- Rödstjärtad borstbulbyl
- Rödstjärtad grönbulle
- Rödstjärtad jakamar
- Rödstjärtad tropikfågel
- Rödstjärtad vanga
- Rödstjärtad vråk
- Rödstjärtsskogssångare
- Rödstrupig biätare
- Rödstrupig piplärka
- Rödstrupig sångare
- Rödstrupig sporrpiplärka
- Rödtyglad musfågel
- Rödvingad glansstare
- Rödvingad vadarsvala
- Rödvingetrast
- Rödvingetrupial
- Rörhöna
- Rörsångare
- Rosenfink
- Rosenkakadua
- Rosenmås
- Rosenpapegojnäbb
- Rosenskedstork
- Rosenstare
- Roskarl
- Rossturako
- Rostand
- Rostbiätare
- Rostbröstpipare
- Rostbukad spett
- Rostbukstimalia
- Rostduva
- Rostfärgad pygmékungsfiskare
- Rostgumpad sångare
- Rostgumpad törnskata
- Rostgumpsvala
- Rosthäger
- Rosthättad skogstrast
- Rostkolibri
- Rostkronad skogssångare
- Rostmarkduva
- Rostmes
- Rostnäbbad tukan
- Rostnackad gärdsmyg
- Rostprinia
- Rostrupig tangara
- Rostryggad sparv
- Rostryggad vanga
- Rostsparv
- Rostsparvuggla
- Roststjärt
- Roststjärtad kolibri
- Rostvingad trädklättrare
- Ruahatoko
- Rubinkindad solfågel
- Rubinkolibri
- Rubinnäktergal
- Rubintyrann
- Rüppellgam
- Rüppells glansstare
- Ruwenzoriapalis
- Ruwenzoribatis
- Ruwenzorimes
- Sabelnäbb
- Sabotalärka
- Sadelnäbbstork
- Sädesärla
- Sädgås
- Sakalavavävare
- Salskrake
- Samlarspett
- Sammetshätta
- Samragdlori
- San Cristobalhärmtrast
- Sandlöpare
- Sandsnäppa
- Sandtärna
- Sånglärka
- Sångparakit
- Sångsvan
- Sångtrupial
- Savannkungsfiskare
- Savannörn
- Savannskriktrast
- Savannsvala
- Sävsångare
- Sävsparv
- Saxstjärtstyrann
- Sayacatangara
- Schakalvråk
- Schalowstenskvätta
- Scharlakansvävare
- Sekreterarfågel
- Senegaltjockfot
- Senegaltoko
- Senegalvipa
- Sepiaträdklättrare
- Serengetivävare
- SEuropeisk svarthakad buskskvätta
- Shamatrast
- Shikrahök
- Sibirisk beckasin
- Sibirisk gråsnäppa
- Sibirisk piplärka
- Sibirisk trast
- Sibirisk trut
- Sibirisk tundrapipare
- Sidensvans
- Silkeshäger
- Sillgrissla
- Silltrut Östersjön
- Silltrut västlig
- Silverand
- Silverfågel
- Silverkindad hornkorp
- Silvermås
- Silverstrupig tangara
- Silvertärna
- Singalesisk bankivahöna
- Sirkeermalkoha
- Sitkatrast
- Sjöorre
- Skäggdopping
- Skägglärka
- Skäggmes
- Skäggtärna
- Skäggträdseglare
- Skäggvävare
- Skallig ibis
- Skärfläcka
- Skärpiplärka
- Skärsnäppa
- Skata
- Skatgök
- Skatnäktergal
- Skattörnskata
- Skedand
- Skedstork
- Skifferbobo
- Skiffergrå droppastrild
- skiffergrå flugsnappare
- Skiffertrut
- Skogsduva
- Skogssnäppa
- Skräddarfågel
- Skräntärna
- Skrattfalk
- Skrattmås
- Skrikhavsörn
- Skrikstrandpipare
- Skuggstork
- Slagfalk
- Smådopping
- Småfläckig sumphöna
- Smågök
- Smalnäbbad simsnäppa
- Smalnäbbad vävare
- Smålom
- Smaragdduva
- Smaragdfläckduva
- Smaragdparakit
- Smaragdtangara
- Småskarv
- Småskrake
- Småsnäppa
- Småspov
- Småtärna
- Smedvipa
- Smutsgam
- Smyrnakungsfiskare
- Snäckglada
- Snatterand
- Snednäbba
- Snöfink
- Snögam
- Snöhäger
- Snöhätta
- Snösiska
- Snösparv
- Snöstrandpipare
- Snötrana
- Sodasjöstrandpipare
- Solastrild
- Soldattrupial
- Somalistruts
- Sommargylling
- Sommartangara
- Sotfalk
- Sotflugsnappare
- Sothöna
- Sotmås
- Sotstrandskata
- Sottärna
- Sottrast
- Sotvingad mås
- Sovimangasolfågel
- Spansk sparv
- Sparvfalk
- Sparvhök
- Sparvuggla
- Spekes vävare
- Spetsbergsg
- Spetsbergsgrissla
- Spetsnäbbad Darwinfink
- Spetsnäbbad vårtkråka
- Spetsnäbbad vårtkråka Sydön
- Spetsstjärtad duva
- Spettfink
- Spillkråka
- Sporrg
- Sporrvipa
- Spovsnäppa
- Sri Lanka maskuggla
- Sri Lankabeo
- Sri Lankablomsterpickare
- Sri Lankabulbyl
- Sri Lankadvärguv
- Sri Lankafladdermuspapegoja
- Sri Lankafnittertrast
- Sri Lankagrodmun
- Sri Lankaguldtrast
- Sri Lankaskriktrast
- Sri Lankasparvuggla
- Sri Lankasporrgök
- Sri Lankatrasttimalia
- Stålbukskolibri
- Stålgrå turako
- Stäppapegoja
- Stäpphök
- Stäppörn
- Stäppsparv
- Stäppvråk
- Stare
- Steglits
- Stenfalk
- Stenknäck
- Stenskvätta
- Stensvala
- Stentrast
- Steward Island Wekarall
- Stewartskarv
- Stillahavssvartand
- Stjärtand
- Stjärtmes
- Stjärtmes magnus
- Stordopping
- Storknäbbskungsfiskare
- Storlabb
- Storlom
- Stormfågel
- Stornäbbad kråka
- Större backsvala
- Större båtstjärt
- Större dubbelbandad solfågel
- Större flamingo
- Större fregattfågel
- Större glansstare
- Större gråfågel
- Större gråfiskare
- Större grässångares
- Större gulbena
- Större guldvävare
- Större gultofsad grönspett
- Större gultofskakadua
- Större hackspett
- Större hocko
- Större hornkorp
- Större kiskadi
- Större korsnäbb
- Större lira
- Större lövsalsfågel
- Större maskstenknäck
- Större maskvävare
- Större ökenlöpare
- Större piplärka
- Större skrikörn
- Större slidnäbb
- Större sotpetrell
- Större sparvhök
- Större sporrgök
- Större strandpipare
- Större strimsvala
- Större sultanspett
- Större topptyrann
- Större tornfalk
- Större trädfink
- Större vasapapegoja
- Större vitstrupig tukan
- Storskarv
- Storskrake
- Storspov
- Stortrapp
- Strandgärdsmyg
- Strandskata
- Strandtjockfot
- Streckad barbett
- Streckad flugsnappare
- Streckad prinia
- Streckad vävare
- Streckryggad trupial
- Stridsörn
- Strimhuvad busktangara
- Strimhuvudsparv
- Strimkungsfiskare
- Strimmig caracara
- Strimmig jery
- Strimmig rördrom
- Strimmig tyrann
- Strimmig xenops
- Strimnäbbad ani
- Strimsiska
- Strimstjärtad kolibri
- Strimstrupig eremit
- Stripg
- Strömand
- Strömstare
- Strupfläcksbatis
- Stubbstjärtseglare
- Styltlöpare
- Styltsnäppa
- Sumatrahäger
- Sumpflugsnappare
- Sundaspett
- Svalstjärtad biätare
- Svalstjärtad mås
- Svalstjärtad smaragd
- Svalstjärtsglada
- Svangås
- Svart asiti
- Svart biätare
- Svart bulbyl
- Svart buskskvätta
- Svart drongo
- Svart fibi
- Svart flugsnappare
- Svart frankolin
- Svart hökörn
- Svart kamvingesvala
- Svart kärrhök
- Svart nålfågel
- Svart noddy
- Svart rödstjärt
- Svart rördrom
- Svart silkesflugsnappare
- Svart sporrgök
- Svart stork
- Svart svan
- Svart termitskvätta
- Svärta
- Svartbent strandpipare
- Svartbröstad ormörn
- Svartbröstad stenskvätta
- Svartbrynad albatross
- Svartbrynad drillfågel
- Svartbrynad rörsångare
- Svartbrynad svandopping
- Svartbukad kolibri
- Svartbukad trapp
- Svartbukad visseland
- Svartgul tangara
- Svartgumpad sultanspett
- Svarthäger
- Svarthakad buskskvätta
- Svarthakad busktimalia
- Svarthakad kolibri
- Svarthakad sångare
- Svarthakad vanga
- Svarthakedopping
- Svarthalsad dopping
- Svarthalsad stork
- Svarthalsad svan
- Svarthätta
- Svarthättad empid
- Svarthätteastrild
- Svarthuvad bulbyl
- Svarthuvad dvärgpapegoja
- Svarthuvad gonolek
- Svarthuvad gråfågel
- Svarthuvad häger
- Svarthuvad honungssugare
- Svarthuvad kungsfiskare
- Svarthuvad mås
- Svarthuvad nötskrika
- Svarthuvad saltator
- Svarthuvad sparv
- Svarthuvad strandpipare
- Svarthuvad timalia
- Svarthuvad trogon
- Svarthuvad trut
- Svarthuvad vävare
- Svarthuvad vipa
- Svartkindad marktyrann
- Svartkindad spett
- Svartkråka
- Svartkronad grönbulle
- Svartkronad skogssångare
- Svartkronad tchagra
- Svartmagad stormsvala
- Svartmaskad astrild
- Svartmaskad gulhake
- Svartmaskad siska
- Svartmaskad stenknäck
- Svartmes
- Svartnäbbad bergstukan
- Svartnäbbad brunand
- Svartnäbbad islom
- Svartnäbbad skogstrast
- Svartnackad gylling
- Svartnackad sångare
- Svartnackad vävare
- Svartörn
- Svartpannad eldvävare
- Svartpannad törnskata
- Svartröd sångfink
- Svartryggad rödstjärt
- Svartsnäppa
- Svartstare
- Svartstjärt
- Svartstjärtad mås
- Svartstrupig gärdsmyg
- Svartstrupig munia
- Svartstrupig trogon
- Svarttärna
- Svarttofsad bulbul
- Svarttrast
- Svarttyglad skriktrast
- Svartvingad eldvävare
- Svartvingad glada
- Svartvingad trupial
- Svartvingad vadarsvala
- Svartvingad vipa
- Svartvit flugsnappare
- Svartvit hornkorp
- Svartvit kejsarduva
- Svartvit kråka
- Svartvit kurrawong
- Svartvit skarv
- Svartvit skogssångare
- Svartvit skriktrast
- Svartvit solfjäderstjärt
- Svartvit stare
- Svavelsiska
- Svaveltukan
- Swahilisparv
- Swainsons frankolin
- Sydamerikansk beckasin
- Sydamerikansk flodtärna
- Sydamerikansk skarv
- Sydamerikansk skedand
- Sydamerikansk skrattmås
- Sydamerikansk strandskata
- Sydamerikansk tärna
- Sydamerikansk vipa
- Sydgeorgisk piplärka
- Sydgeorgisk skarv
- Sydlig blek sånghök
- Sydlig dubbelbandad solfågel
- Sydlig gulnäbbstoko
- Sydlig jättestormfågel
- Sydlig karminbiätare
- Sydlig Kungsalbatross
- Sydlig markhornkorp
- Sydlig rödnäbbad toko
- Sydlig termitskvätta
- Sydlig tofscaracara
- Sydlig Vitkronstörnskata
- Sydnäktergal
- Sydpolslabb
- Sydstormfågel
- Sydstrandskata
- Sydtrast
- Tabikynewtonia
- Tacazzesolfågel
- Taigaflugsnappare
- Taigahök
- Taigasångare
- Taitatörnskata
- Takahe
- Talgoxe
- Tallbit
- Tallsiska
- Talltita
- Taltrast
- Tamilsvala
- Tärnmås
- Tavetavävare
- Tegelröd tangara
- Tereksnäppa
- Tjäder
- Tjippsparv
- Tjockfot
- Tjocknäbbad dopping
- Tjocknäbbad fink
- Tjocknäbbad vävare
- Tobisgrissla
- Tofsand
- Tofsbarbett
- Tofsbivråk
- Tofsdrongo
- Tofsfrankolin
- Tofsguan
- Tofslärka
- Tofslunne
- Tofsmonarktörnskata
- Tofspärlhöna
- Tofstärna
- Tofstrapp
- Tofsvipa
- Tolvtrådig paradisfågel
- Toppskarv
- Tordmule
- Tornfalk
- Törnsångare
- Tornseglare
- Törnskata
- Tornuggla
- Townsends skogssångare
- Trädärla
- Trädgårdsbulbyl
- Trädgårdssångare
- Trädgårdsträdkrypare
- Trädgårdstrupial
- Trädkrypare
- Trädpiplärka
- Trådstjärtsvala
- Trädsvala
- Trana
- Träskonäbb
- Trastflugsnappare
- Trastmanakin
- Trastsångare
- Trebandad strandpipare
- Trefärgad bulbyl
- Trefärgad glansstare
- Trefärgad häger
- Tretåig mås
- Tretömmad klockkotinga
- Tristramsparv
- Tropikbobo
- Tropikpivi
- Tropisk härmtrast
- Tropisk kungstyrann
- Trumpetarsvan
- Trumpethornkorp
- Tui
- Tundrasnäppa
- Tundrasvan
- Tupprall
- Turkduva
- Turkosbrynad motmot
- Turkosfågel
- Turkoskotinga
- Turturduva
- Tuvsnäppa
- Tvåbandad ökenlöpare
- Tvåfärgad myrfågel
- Tvärstjärtad drongo
- Tvärstjärtad Svart bulbyl
- Tygeltärna
- Tylasvanga
- Ullhalsstork
- Usambirobarbett
- Vägvråk
- Vaktel
- Vandringsalbatross
- Vanlig paradisänka
- Vanlig todityrann
- Varfågel
- Vårttrana
- Vårtvipa
- Västlig ängstrupial
- Västlig fnittertrast
- Västtrut
- Vattenhöna
- Vattenpiplärka
- Vattenrall
- Vattentjockfot
- Vattrad seglare
- Vegatrut
- Verreauxcoua
- Videsångare
- Vieillots svartvävare
- Vigg
- Viktoriafrankolin
- Vintduva
- Vinterhämpling
- Violbukad granatastrild
- Violett turako
- Violettgrön svala
- Violettgumpad solfågel
- Violetthuvad kolibri
- Violettörad kolibri
- Violettstjärtad sylf
- Virginiauv
- Visselglada
- Vit ibis
- Vit pelikan
- Vit stork
- Vitbröstad Storskarv
- Vitbröstad svalstare
- Vitbrynad bulbyl
- Vitbrynad dvärgtyrann
- Vitbrynad grässångare
- Vitbrynad krombek
- Vitbrynad narcissflugsnappare
- Vitbrynad snårtrast
- Vitbrynad solfjäderstjärt
- Vitbrynad sparvvävare
- Vitbrynad sporrgök
- Vitbrynad stensparv
- Vitbrynad trädnäktergal
- Vitbukad bergsjuvel
- Vitbukad drongo
- Vitbukad havsörn
- Vitbukad petrell
- Vitbukad siska
- Vitbukad trapp
- Vitbukad turako
- Vitfläckig frankolin
- Vitgumpad stormsvala
- Vitgumpmunia
- Vithakad jakamar
- Vithakad petrell
- Vithakad prinia
- Vithalsad frösparv
- Vithalsad trögfågel
- Vithövdad gam
- Vithövdad havsörn
- Vithuvad buffelvävare
- Vithuvad häger
- Vithuvad kamvingesvala
- Vithuvad mås
- Vithuvad nunna
- Vithuvad stare
- Vithuvad vanga
- Vithuvad visseland
- Vitkindad g
- Vitkindad musfågel
- Vitkragad manakin
- Vitkronad papegoja
- Vitkronad sparv
- Vitkronad styltlöpare
- Vitkronad vipa
- Vitmohoua
- Vitnäbbad kookaburra
- Vitnäbbad trädklättrare
- Vitnackad buskfink
- Vitnackad häger
- Vitnackad korp
- Vitnackad sultanspett
- Vitögd hökvråk
- Vitögd mås
- Vitögd vireo
- Vitörad kolibri
- Vitörad solfjäderstjärt
- Vitpannad albatross
- Vitpannad amazon
- Vitpannad biätare
- Vitpannad bronsibis
- Vitpannad gonolek
- Vitpannad nunnefågel
- Vitpannad stentrast
- Vitpannad strandpipare
- Vitpannad tärna
- Vitryggad hackspett
- Vitryggad natthäger
- Vitsidig blåflugsnappare
- Vitskäggig trögfågel
- Vitskuldrad blåsmyg
- Vitstjärtad elminia
- Vitstjärtad glada
- Vitstjärtad tropikfågel
- Vitstrupig biätare
- Vitstrupig sparv
- Vitstrupig stentrast
- Vittofsad dopping
- Vittrut
- Vitvingad duva
- Vitvingad sothöna
- Vitvingad sydhake
- Vitvingad tärna
- Vitvingad trapp
- Vitvingad trut
- Vitvingad vidafink
- Vogelkopblomsterpickare
- Vulkanjunco
- Vulkankolibri
- Wahlbergs örn
- Wards vanga
- Wästlig bandad ormörn
- Wekarall
- Willetsnäppa
- Wilsonbeckasin
- Wilsonstrandpipare
- Yucatansaxstjärt
- Zebraduva
- Zebrafink
- Zigenarfågel
  Updated: 2015-12-15  
  Design by kaj krutfelt 2011