meny


  Fågellista systematisk
- Masajstruts
- Somalistruts
- Emu
- Brun kivi
- Brun visseland
- Orientalisk visseland
- Vithuvad visseland
- Svartbukad visseland
- Kn
- Svart svan
- Svarthalsad svan
- Trumpetarsvan
- Sångsvan
- Tundrasvan
- Coscorobasvan
- Svangås
- Sädgås
- Spetsbergsg
- Bl
- Fjällgås
- Grågås
- Stripg
- Kanadag
- Dvärgkanadagås
- Vitkindad g
- Prutgås
- Rödhalsad gås
- Hönsgås
- Magellang
- Kelpgås
- Rödhuvad gås
- Nilgås
- Rostand
- Gråhuvad rostand
- Paradisand
- Gravand
- Magellansk
- Sporrg
- Myskand
- Knöland
- Bomullsdvärggås
- Brudand
- Mandarinand
- Manand
- Blåand
- Bläsand
- Amerikansk bläsand
- Chilensk bläsand
- Praktand
- Snatterand
- Kricka
- Amerikansk kricka
- Gulnäbbad kricka
- Kapand
- Australisk gråkricka
- Kastanjekricka
- Brun kricka
- Gräsand
- Fläckand
- Mellers and
- Kinesisk Fläcknäbband
- Stillahavssvartand
- Tofsand
- Stjärtand
- Gulnäbbad stjärtand
- Rödnäbbad and
- Silverand
- Hottentotkricka
- Årta
- Blåvingad årta
- Sydamerikansk skedand
- Australisk skedand
- Skedand
- Marmorand
- Rödhuvad dykand
- Peposacaand
- Svartnäbbad brunand
- Brunand
- Vigg
- Nya Zeelandbergand
- Bergand
- Mindre bergand
- Ejder
- Praktejder
- Alförrädare
- Strömand
- Alfågel
- Sjöorre
- Amerikansk sjöorre
- Svärta
- Knölsvärta
- Buffelhuvud
- Knipa
- Islandsknipa
- Kamskrake
- Salskrake
- Småskrake
- Storskrake
- Malleehöna
- Buskhöna
- Nordlig chachalaca
- Tofsguan
- Större hocko
- Kalkon
- Blåjärpe
- Dalripa
- Fjällripa
- Tjäder
- Järpe
- Kalifornisk tofsvaktel
- Ökentofsvaktel
- Fläckbukad vaktel
- Svart frankolin
- Drottfläckig frankolin obs
- Coquifrankolin
- Tofsfrankolin
- Rödnäbbad frankolin
- Natalfrankolin
- Hildebrandts frankolin
- Fjällig frankolin
- Gulstrupig frankolin
- Viktoriafrankolin
- Vitfläckig frankolin
- Swainsons frankolin
- Rapphöna
- Vaktel
- Röd djungelhöna
- Singalesisk bankivahöna
- Fasan
- Påfågel
- Hjälmpärlhöna
- Tofspärlhöna
- Gampärlhöna
- Kungspingvin
- Åsnepingvin
- Adeliepingvin
- Hakremspingvin
- Klipphopparpingvin
- Nya Zeelandtofspingvin
- Macaronipingvin
- Gulögd pingvin
- Dvärgpingvin
- Magellanpingvin
- Galapagospingvin
- Smålom
- Storlom
- Svartnäbbad islom
- Vittofsad dopping
- Smådopping
- Madagaskarsmådopping
- Tjocknäbbad dopping
- Maoridopping
- Stordopping
- Svarthakedopping
- Gråhakedopping
- Skäggdopping
- Svarthalsad dopping
- Svartbrynad svandopping
- Vandringsalbatross
- Antipodalbatross
- Gibsonalbatross
- Obestämd Vandringsalbatross
- Nordlig Kungsalbatross
- Sydlig Kungsalbatross
- Galapagosalbatross
- Svartbrynad albatross
- Gråkindad albatross
- Gråkindad albatross
- Gråhuvad albatross
- Vitpannad albatross
- Ljusryggad sotalbatross
- Sydlig jättestormfågel
- Nordlig jättestormfågel
- Sydstormfågel
- Stormfågel
- Brokpetrell
- Ispetrell
- Vitbukad petrell
- Blåpetrell
- Antarktisk valfågel
- Ljushövdad valfågel
- Vithakad petrell
- Större sotpetrell
- Gulnäbbad lira
- Kilstjärtslira
- Gråmantlad lira
- Ljusfotad lira
- Större lira
- Grå lira
- Kortstjärtad lira
- Mindre lira
- Levantlira
- Nya Zeelandlira
- Huttons lira
- Havslöpare
- Fregattstormsvala
- Svartmagad stormsvala
- Vitgumpad stormsvala
- Klykstjärtad stormsvala
- Brednäbbad dykpetrell
- Rödnäbbad tropikfågel
- Rödstjärtad tropikfågel
- Vitstjärtad tropikfågel
- Vit pelikan
- Afrikansk pelikan
- Fläcknäbbad pelikan
- Australisk pelikan
- Hornpelikan
- Brun pelikan
- Havssula
- Australisk sula
- Blåfotad sula
- Masksula
- Rödfotad sula
- Öronskarv
- Sydamerikansk skarv
- Storskarv
- Vitbröstad Storskarv
- Indisk skarv
- Kapskarv
- Blåstrupig skarv
- Toppskarv
- Pelagisk skarv
- Beringskarv
- Magellanskarv
- Australskarv
- Stewartskarv
- Kejsarskarv
- Antarktisskarv
- Sydgeorgisk skarv
- Fläckskarv
- Svartvit skarv
- Långstjärtad skarv
- Småskarv
- Galapagosskarv
- Amerikansk ormhalsfågel
- Indisk ormhalsfågel
- Afrikansk ormhalsfågel
- Christmasfregattfågel
- Praktfregattfågel
- Större fregattfågel
- Mindre fregattfågel
- Gråhäger
- Amerikansk gråhäger
- Vitnackad häger
- Svarthuvad häger
- Madagaskarhäger
- Sumatrahäger
- Goliathäger
- Purpurhäger
- Ägretthäger
- Amerikansk Ägretthäger
- Rosthäger
- Svarthäger
- Trefärgad häger
- Vithuvad häger
- Blåhäger
- Snöhäger
- Silkeshäger
- Revhäger
- Madagaskarrevhäger
- Korallhäger
- Mellanhäger
- Kohäger
- Östlig Kohäger
- Rallhäger
- Rishäger
- Bacchushäger
- Mangrovehäger
- Grönryggad häger
- Galapagoshäger
- Gulkronad natthäger
- Natthäger
- Vitryggad natthäger
- Malajnatthäger
- Båtnäbb
- Mexikansk tigerhäger
- Dvärgrördrom
- Kinesisk dvärgrördrom
- Svart rördrom
- Strimmig rördrom
- Amerikansk rördom
- Skuggstork
- Amerikansk ibisstork
- Afrikansk ibisstork
- Orientalisk ibisstork
- Asiatisk gapnäbbstork
- Afrikansk gapnäbbstork
- Svart stork
- Abdimstork
- Ullhalsstork
- Vit stork
- Svarthalsad stork
- Sadelnäbbstork
- Mindre adjutantstork
- Marabustork
- Träskonäbb
- Helig ibis
- Orientibis
- Brahminibis
- Skallig ibis
- Hagedashibis
- Grön ibis
- Vit ibis
- Bronsibis
- Vitpannad bronsibis
- Skedstork
- Afrikansk skedstork
- Australisk skedstork
- Rosenskedstork
- Karibisk flamingo
- Större flamingo
- Mindre flamingo
- Kalkongam
- Mindre gulhuvad gam
- Korpgam
- Kungsgam
- Fiskgjuse
- Bivråk
- Tofsbivråk
- Svalstjärtsglada
- Fladdermusvråk
- Svartvingad glada
- Vitstjärtad glada
- Snäckglada
- Dubbeltandad glada
- Mississippiglada
- Brun glada
- Afrikansk Brun glada
- Brun glada
- Röd glada
- Visselglada
- Brahminglada
- Vitbukad havsörn
- Skrikhavsörn
- Madagaskarhavsörn
- Bandhavsörn
- Vithövdad havsörn
- Havsörn
- Jättehavsörn
- Mindre fiskörn
- Gråhövdad fiskörn
- Palmgam
- Smutsgam
- Lammgam
- Kappgam
- Asiatisk vitryggad gam
- Afrikansk vitryggad gam
- Indisk gam
- Rüppellgam
- Snögam
- Gåsgam
- Kapgam
- Örongam
- Grågam
- Vithövdad gam
- Rödhuvad gam
- Ormörn
- Svartbröstad ormörn
- Brun ormörn
- Wästlig bandad ormörn
- Gycklarörn
- Indisk tofsormörn
- Afrikansk klätterhök
- Madagaskarklätterhök
- Fläckig kärrhök
- Brun kärrhök
- Brokig kärrhök
- Madagaskarkärrhök
- Australisk kärrhök
- Grodkärrhök
- Svart kärrhök
- Blå kärrhök
- Amerikansk Blå kärrhök
- Stäpphök
- Ängshök
- Mörk sånghök
- Sydlig blek sånghök
- Östafrikansk blek sånghök
- Gabarhök
- Duvhök
- Större sparvhök
- Madagaskarsparvhök
- Taigahök
- Besrahök
- Sparvhök
- Amerikansk sparvhök
- Shikrahök
- Frances hök
- Cooperhök
- Vitögd hökvråk
- Ödlevråk
- Mindre svartvråk
- Gråvråk
- Vägvråk
- Bandvingad vråk
- Bredvingad vråk
- Kortstjärtad vråk
- Prärievråk
- Galapagosvråk
- Bandstjärtad vråk
- Rödstjärtad vråk
- Ormvråk
- Stäppvråk
- Himalayavråk
- Bergsvråk
- Madagaskarvråk
- Fjällvråk
- Örnvråk
- Schakalvråk
- Augurvråk
- Svartörn
- Mindre skrikörn
- Större skrikörn
- Savannörn
- Stäppörn
- Wahlbergs örn
- Kungsörn
- Klippörn
- Hökörn
- Afrikansk hökörn
- Dvärgörn
- Rödbukad dvärgörn
- Afrikansk tofsörn
- Indisk tofsörn
- Crested Hawk-eagle Indisk tofsörn
- Berghökörn
- Svart hökörn
- Kronörn
- Stridsörn
- Sekreterarfågel
- Knölcaracara
- Strimmig caracara
- Sydlig tofscaracara
- Nordlig tofscaracara
- Gulhövdad chimango
- Skrattfalk
- Afrikansk pygméfalk
- Rödbent pygméfalk
- Rödfalk
- Större tornfalk
- Sparvfalk
- Tornfalk
- Madagaskartornfalk
- Grå tornfalk
- Klippfalk
- Aftonfalk
- Amurfalk
- Rödhuvad falk
- Stenfalk
- Brunfalk
- Nya Zeelandfalk
- Lärkfalk
- Eleonorafalk
- Sotfalk
- Fladdermusfalk
- Aplomadofalk
- Slagfalk
- Jaktfalk
- Islandsfalk
- Pilgrimsfalk
- Markduvrall
- Bandad springhöna
- Grå krontrana
- Snötrana
- Glasögontrana
- Prärietrana
- Vårttrana
- Trana
- Munktrana
- Japansk trana
- Wekarall
- Steward Island Wekarall
- Vattenrall
- Gråfotad bandrall
- Kornknarr
- Afrikansk kornknarr
- Småfläckig sumphöna
- Korprall
- Vattenhöna
- Tupprall
- Rörhöna
- Amerikansk Rörhöna
- Amerikansk sultanhöna
- Purpurhöna
- Takahe
- Vitvingad sothöna
- Rödpannad sothöna
- Amerikansk sothöna
- Sothöna
- Kamsothöna
- Amerikansk simrall
- Stortrapp
- Koritrapp
- Tofstrapp
- Vitvingad trapp
- Vitbukad trapp
- Svartbukad trapp
- Afrikansk jacana
- Madagaskarjacana
- Fasanjacana
- Centralamerikansk jacana
- Flikjacana
- Rallbeckasin
- Strandskata
- Amerikansk strandskata
- Sydstrandskata
- Kapstrandskata
- Nya Zeelandstrandskata
- Magellanstrandskata
- Sydamerikansk strandskata
- Sotstrandskata
- Ibisnäbb
- Styltlöpare
- Australisk styltlöpare
- Amerikansk styltlöpare
- Vitkronad styltlöpare
- Skärfläcka
- Amerikansk skärfläcka
- Tjockfot
- Indisk Tjockfot
- Senegaltjockfot
- Vattentjockfot
- Fläcktjockfot
- Amerikansk tjockfot
- Strandtjockfot
- Tvåbandad ökenlöpare
- Heuglins ökenlöpare
- Större ökenlöpare
- Rödvingad vadarsvala
- Orientvadarsvala
- Svartvingad vadarsvala
- Madagaskarvadarsvala
- Klippvadarsvala
- Mindre vadarsvala
- Tofsvipa
- Långtåvipa
- Sporrvipa
- Flodvipa
- Svarthuvad vipa
- Gulflikvipa
- Vitkronad vipa
- Senegalvipa
- Svartvingad vipa
- Kronvipa
- Vårtvipa
- Sydamerikansk vipa
- Andinsk vipa
- Gråhuvad vipa
- Rödflikvipa
- Maskvipa
- Smedvipa
- Ljungpipare
- Sibirisk tundrapipare
- Kustpipare
- Maoripipare
- Större strandpipare
- Flikstrandpipare
- Flodstrandpipare
- Mindre strandpipare
- Wilsonstrandpipare
- Skrikstrandpipare
- Kittlitzstrandpipare
- Trebandad strandpipare
- Svartbent strandpipare
- Snöstrandpipare
- Vitpannad strandpipare
- Sodasjöstrandpipare
- Dubbelbandad strandpipare
- Falklandpipare
- Mongolpipare
- Ökenpipare
- Kaspisk pipare
- Orientpipare
- Rostbröstpipare
- Fjällpipare
- Brunflankad pipare
- Svarthuvad strandpipare
- Snednäbba
- Rödspov
- IsländskRödspov
- Myrspov
- Präriespov
- Dvärgspov
- Småspov
- Hudsonian Småspov
- Storspov
- Orientspov
- Svartsnäppa
- Rödbena
- Dammsnäppa
- Gluttsnäppa
- Större gulbena
- Mindre gulbena
- Skogssnäppa
- Grönbena
- Willetsnäppa
- Tereksnäppa
- Drillsnäppa
- Fläckdrillsnäppa
- Sibirisk gråsnäppa
- Roskarl
- Smalnäbbad simsnäppa
- Brednäbbad simsnäppa
- Bergbeckasin
- Sibirisk beckasin
- Enkelbeckasin
- Wilsonbeckasin
- Sydamerikansk beckasin
- Kortnäbbad beckasinsnäppa
- Långnäbbad beckasinsnäppa
- Bränningsnäppa
- Kustsnäppa
- Kolymasnäppa
- Sandlöpare
- Sandsnäppa
- Tundrasnäppa
- Småsnäppa
- Mosnäppa
- Dvärgsnäppa
- Tuvsnäppa
- Skärsnäppa
- Kärrsnäppa
- Spovsnäppa
- Styltsnäppa
- Myrsnäppa
- Prärielöpare
- Brushane
- Större slidnäbb
- Storlabb
- Sydpolslabb
- Antarktislabb
- Bredstjärtad labb
- Kustlabb
- Fjällabb
- Ismås
- Delfinmås
- Grovnäbbad trut
- Lavatrut
- Vithuvad mås
- Vitögd mås
- Sotmås
- Svartstjärtad mås
- Rödnäbbad trut
- Ringnäbbad mås
- Fiskmås
- Gråtrut
- Amerikansk Gråtrut
- Medelhavstrut
- Kaspisk trut
- Vegatrut
- Armenisk trut
- Silltrut Östersjön
- Silltrut västlig
- Sibirisk trut
- Västtrut
- Dominikanertrut
- Kaptrut
- Skiffertrut
- Havstrut
- Gråvingad trut
- Vittrut
- Vitvingad trut
- Svarthuvad trut
- Sotvingad mås
- Brunhuvad mås
- Gråhuvad mås
- Präriemås
- Silvermås
- Kapmås
- Svarthuvad mås
- Reliktmås
- Maorimås
- Rödnäbbad mås
- Sydamerikansk skrattmås
- Skrattmås
- Långnäbbad mås
- Dvärgmås
- Mingmås
- Tärnmås
- Rosenmås
- Tretåig mås
- Svalstjärtad mås
- Skäggtärna
- Vitvingad tärna
- Svarttärna
- Sydamerikansk flodtärna
- Sandtärna
- Skräntärna
- Indisk flodtärna
- Sydamerikansk tärna
- Fisktärna
- Silvertärna
- Antarktistärna
- Kärrtärna
- Vitpannad tärna
- Tygeltärna
- Sottärna
- Damaratärna
- Småtärna
- Persisk småtärna
- Tofstärna
- Kungstärna
- Iltärna
- Aztektärna
- Kentsk tärna
- Cabots tärna
- Brun noddy
- Mindre noddy
- Svart noddy
- Amerikansk saxnäbb
- Afrikansk saxnäbb
- Indisk saxnäbb
- Alkekung
- Tordmule
- Spetsbergsgrissla
- Sillgrissla
- Tobisgrissla
- Beringtejst
- Marmoralka
- Lunnefågel
- Hornlunne
- Tofslunne
- Namaquaflyghöna
- Brunbukad flyghöna
- Gulstrupig flyghöna
- Pärlflyghöna
- Maskflyghöna
- Dubbelbandad flyghöna
- Klippduva
- Östlig klippduva
- Fläckig klippduva
- Skogsduva
- Ringduva
- Olivduva
- Ceylonduva
- Rostduva
- Rödnäbbad duva
- Kortnäbbad duva
- Mauritiusduva
- Turturduva
- Turkduva
- Afrikansk Turkduva
- Angolaturturduva
- Rödögd duva
- Kapturturduva
- Vintduva
- Madagaskarduva
- Pärlhalsduva
- Palmduva
- Amboinagökduva
- Smaragdfläckduva
- Blåfläckduva
- Långstjärtsduva
- Smaragdduva
- Zebraduva
- Billabongduva
- Spetsstjärtad duva
- Öronduva
- Galapagosduva
- Vitvingad duva
- Nordlig markduva
- Rostmarkduva
- Inkaduva
- Blå markduva
- Ljuspannad duva
- Cassins duva
- Nikobarduva
- Orangebröstad grönduva
- Pompadourgrönduva
- Gulfotad grönduva
- Madagaskargrönduva
- Afrikansk grönduva
- Lilakronad fruktduva
- Orangebukad fruktduva
- Madagaskarblåduva
- Grön kejsarduva
- Pinonkejsarduva
- Bandkejsarduva
- Svartvit kejsarduva
- Nya Zeelandduva
- Regnbågslorikit
- Rödbukig lori
- Samragdlori
- Palmkakadua
- Rosenkakadua
- Större gultofskakadua
- Barögd kakadua
- Nymfparakit
- Kea
- Kaka
- Mångfärgad papegoja
- Rödkindad papegoja
- Ädelpapegoja
- Blåkindad rosella
- Praktrosella
- Sångparakit
- Rödpannad parakit
- Gulpannad parakit
- Större vasapapegoja
- Mindre vasapapegoja
- Stäppapegoja
- Morhuvad papegoja
- Rödhuvad dvärgpapegoja
- Svarthuvad dvärgpapegoja
- Blåstrupig fladdermuspapegoja
- Sri Lankafladdermuspapegoja
- Halsbandsparakit
- Himalayaparakit
- Plommonhuvad parakit
- Smaragdparakit
- Mustaschparakit
- Röd ara
- Finschparakit
- Olivbröstad parakit
- Elfenbensparakit
- Karmosinstjärtad parakit
- Hoffmans parakit
- Munkparakit
- Orangestrupig parakit
- Vitkronad papegoja
- Vitpannad amazon
- Gulkindad amazon
- Gulnackad amazon
- Mjölamazon
- Jätteturako
- Östlig larmfågel
- Grå tofsturako
- Barkindad turako
- Vitbukad turako
- Violett turako
- Rossturako
- Stålgrå turako
- Skatgök
- Jakobinskatgök
- Rödbröstad gök
- Indisk gök
- Gök
- Smågök
- Madagaskargök
- Indisk buskgök
- Klaasgök
- Didrikgök
- Asiatisk drongogök
- Koel
- Grå regngök
- Mörknäbbad regngök
- Ekorrgök
- Pygmégök
- Dvärgmalkoha
- Sirkeermalkoha
- Rödhuvad malkoha
- Zigenarfågel
- Strimnäbbad ani
- Guiragök
- Coquerels coua
- Löpcoua
- Verreauxcoua
- Blåcoua
- Sri Lankasporrgök
- Orientsporrgök
- Madagaskarsporrgök
- Svart sporrgök
- Blåhuvad sporrgök
- Större sporrgök
- Vitbrynad sporrgök
- Burchells sporrgök
- Tornuggla
- Sri Lanka maskuggla
- Dvärguv
- Orientalisk dvärguv
- Östlig madagaskardvärguv
- Indisk kragdvärguv
- Sri Lankadvärguv
- Coopers skrikdvärguv
- Virginiauv
- Berguv
- Fläckuv
- Mjölkuv
- Gråuv
- Blakistons fiskuv
- Brun fiskuv
- Gulfotad fiskuv
- Glasögonuggla
- Fjälluggla
- Sparvuggla
- Pärlsparvuggla
- Rostsparvuggla
- Djungelsparvuggla
- Sri Lankasparvuggla
- Madagaskarspökuggla
- Minervauggla
- Brahminuggla
- Prärieuggla
- Kattuggla
- Lappuggla
- Hornuggla
- Jorduggla
- Kapuggla
- Pärluggla
- Australisk grodmun
- Sri Lankagrodmun
- Mindre falknattskärra
- Azteknattskärra
- Rödhalsad nattskärra
- Orientnattskärra
- Indisk nattskärra
- Ringnattskärra
- Kastanjeseglare
- Halsbandseglare
- Maskarensalangan
- Indisk salangan
- Obestämda salanger
- Glanssalangan
- Madagaskartaggstjärtseglare
- Nordlig taggstjärtseglare
- Brun taggstjärtseglare
- Grågumpseglare
- Columbiaseglare
- Asiatisk palmseglare
- Afrikansk palmseglare
- Alpseglare
- Vattrad seglare
- Blek tornseglare
- Tornseglare
- Madagaskartornseglare
- Orientseglare
- Stubbstjärtseglare
- Kafferseglare
- Indisk trädseglare
- Grågumpad trädseglare
- Skäggträdseglare
- Grön eremit
- Strimstrupig eremit
- Cuviers sabelvinge
- Halsbandsjakobin
- Blåkindad kolibri
- Violettörad kolibri
- Grönbröstad mango
- Violetthuvad kolibri
- Grön nålstjärt
- Svalstjärtad smaragd
- Eldstrupekolibri
- Vitörad kolibri
- Guldstjärtssafir
- Azurkronad smaragd
- Stålbukskolibri
- Kanelkolibri
- Beigebukad kolibri
- Roststjärtad kolibri
- Strimstjärtad kolibri
- Svartbukad kolibri
- Snöhätta
- Blåstrupig kolibri
- Vitbukad bergsjuvel
- Gråstjärtad bergsjuvel
- Lilastrupig briljant
- Rivolikolibri
- Brunkragad inka
- Ockrastjärtad kolibri
- Kragsolängel
- Gyllenbröstad tofsbena
- Violettstjärtad sylf
- Yucatansaxstjärt
- Rubinkolibri
- Svarthakad kolibri
- Humlekolibri
- Rostkolibri
- Vulkankolibri
- Glitterkolibri
- Vitkindad musfågel
- Rödtyglad musfågel
- Blånackad musfågel
- Praktquetzal
- Massenatrogon
- Bairdtrogon
-
- Svarthuvad trogon
- Halsbandstrogon
- Svartstrupig trogon
- Nordlig Violetthuvad trogon
- Narinatrogon
- Bandtrogon
- Malabartrogon
- Större gråfiskare
- Jättekungsfiskare
- Ringkungsfiskare
- Bälteskungsfiskare
- Gråfiskare
- Amazonkungsfiskare
- Grön kungsfiskare
- Amerikansk pygmékungsfiskare
- Kungsfiskare
- Malakitkungsfiskare
- Madagaskarkungsfiskare
- Rostfärgad pygmékungsfiskare
- Orientalisk dvärgkungsfiskare
- Storknäbbskungsfiskare
- Kookaburra
- Vitnäbbad kookaburra
- Smyrnakungsfiskare
- Svarthuvad kungsfiskare
- Gråhuvad kungsfiskare
- Savannkungsfiskare
- Brunhuvad kungsfiskare
- Strimkungsfiskare
- Inlandskungsfiskare
- Halsbandskungsfiskare
- Turkosbrynad motmot
- Rödbrun motmot
- Blåkronad motmot
- Svart biätare
- Rödstrupig biätare
- Vitpannad biätare
- Dvärgbiätare
- Kanelbröstad biätare
- Svalstjärtad biätare
- Vitstrupig biätare
- Grön dvärgbiätare
- Grön dvärgbiätare
- Böhms biätare
- Blåkindad biätare
- Blåstjärtad biätare
- Madagaskar biätare
- Regnbågsbiätare
- Biätare
- Rostbiätare
- Nordlig Karminbiätare
- Sydlig karminbiätare
- Blåkråka
- Lilabröstad blåkråka
- Fläckblåkråka
- Indisk blåkråka
- Gulnäbbad blåkråka
- Rödnäbbad blåkråka
- Långstjärtad markblåkråka
- Kurol
- Härfågel
- Afrikansk härfågel
- Madagaskarhärfågel
- Grön skratthärfågel
- Sabelnäbb
- Indisk gråtoko
- Indisk gråtoko
- Ceylontoko
- Krontoko
- Afrikansk gråtoko
- Monteirotoko
- Senegaltoko
- Ruahatoko
- Sydlig rödnäbbad toko
- Nordlig rödnäbbad toko
- Sydlig gulnäbbstoko
- Deckentoko
- Trumpethornkorp
- Svartvit hornkorp
- Silverkindad hornkorp
- Större hornkorp
- Nordlig markhornkorp
- Sydlig markhornkorp
- Rödstjärtad jakamar
- Vithakad jakamar
- Vithalsad trögfågel
- Vitskäggig trögfågel
- Vitpannad nunnefågel
- Brunhuvad barbett
- Streckad barbett
- Gulpannad barbett
- Kopparslagarbarbett
- Karmosinbarbettrbarbett
- Fläckig dvärgbarbett
- Rödpannad dvärgbarbett
- Gulgumpad dvärgbarbett
- Ringbarbett
- Dubbeltandad barbett
- Gulnäbbad barbett
- Tofsbarbett
- Rödgul barbett
- Arnaudbarbett
- Usambirobarbett
- Halsbandsaracari
- Eldnäbbsaracari
- Svartnäbbad bergstukan
- Gulgumpad tukan
- Svaveltukan
- Större vitstrupig tukan
- Rostnäbbad tukan
- Göktyta
- Centralamerikansk dvärgspett
- Samlarspett
- Guldnackad spett
- Svartkindad spett
- Rödkronad spett
- Hoffmanspett
- Gulpannad hackspett
- Karolinaspett
- Gulbröstad savspett
- Bennettspett
- Nubisk spett
- Guldstjärtad spett
- Afrikansk grönspett
- Namaquaspett
- Sundaspett
- Hinduspett
- Kizukispett
- Gråkronad brokspett
- Mindre hackspett
- Isabellafärgad spett
- Brunpannad hackspett
- Rostbukad spett
- Mellanspett
- Vitryggad hackspett
- Större hackspett
- Bandryggad hackspett
- Amerikansk tretåig hackspett
- Olivgul spett
- Karmosinryggad spett
- Centralamerikansk kastanjespett
- Neotropisk spillkråka
- Spillkråka
- Mindre gultofsad grönspett
- Större gultofsad grönspett
- Fjällig grönspett
- Gröngöling
- Gråspett
- Svartgumpad sultanspett
- Större sultanspett
- Vitnackad sultanspett
- Sepiaträdklättrare
- Rostvingad trädklättrare
- Gråhuvad trädklättrare
- Kilnäbbsträdklättrare
- Vitnäbbad trädklättrare
- Fläckträdklättrare
- Brunnäbbad skärnäbb
- Bandvingad cinclodes
- Gråsvart cinclodes
- Fjällstrupig lövletare
- Strimmig xenops
- Bandmyrtörnskata
- Bandad myrtörnskata
- Pärlvingad myrtörnskata
- Tvåfärgad myrfågel
- Gråhalsad bekard
- Masktityra
- Turkoskotinga
- Gylnäbbad snökotinga
- Parasollfågel
- Tretömmad klockkotinga
- Trastmanakin
- Vitkragad manakin
- Orangekragad manakin
- Rödkronad manakin
- Svartkindad marktyrann
- Grå fibi
- Svart fibi
- Rödbrun fibi
- Långstjärtstyrann
- Rubintyrann
- Saxstjärtstyrann
- Gaffelstjärtstyrann
- Östlig kungstyrann
- Tropisk kungstyrann
- Mayakungstyrann
- Pirattyrann
- Båtnäbbstyrann
- Strimmig tyrann
- Gråkronad tyrann
- Flocktyrann
- Större kiskadi
- Större topptyrann
- Mörkhättad topptyrann
- Galapagostopptyrann
- Nordlig pivi
- Östlig pivi
- Tropikpivi
- Gulbukad empid
- Dvärgempid
- Höglandsempid
- Svarthättad empid
- Vanlig todityrann
- Forsdvärgtyrann
- Bergselenia
- Vitbrynad dvärgtyrann
- Indisk pitta
- Svart asiti
- Grönryggad asiti
- Australbusklärka
- Hovalärka
- Nordlig vitstjärtad busklärka
- Rödnackad savannlärka
- Jerdons savannlärka
- Sabotalärka
- Ljusbrun savannlärka
- Korttålärka
- Rödkronad lärka
- Skägglärka
- Tofslärka
- Lagerlärka
- Sånglärka
- Mindre sånglärka
- Brunryggad finklärka
- Askkronad finklärka
- Fischers finklärka
- Berglärka
- Nordlig kamvingesvala
- Trädsvala
- Mangrovesvala
- Violettgrön svala
- Blåvit svala
- Backsvala
- Större backsvala
- Vithuvad kamvingesvala
- Svart kamvingesvala
- Maskarensvala
- Klippsvala
- Afrikansk klippsvala
- Ladusvala Amerikansk
- Ladusvala
- Ladusvala
- Kustsvala
- Australisk svala
- Tamilsvala
- Trådstjärtsvala
- Större strimsvala
- Mindre strimsvala
- Savannsvala
- Moskésvala
- Rostgumpsvala
- Ceylonsvala
- Stensvala
- Hussvala
- Trädärla
- Gulärla thunbergi
- Gulärla feldegg
- Gulärla
- Gulärla supercillaris
- Gulärla
- Gulärla
- Citronärla
- Forsärla
- Sädesärla
- Indisk ärla
- Brokärla
- Kapärla
- Madagaskarärla
- Gulstrupig sporrpiplärka
- Rödstrupig sporrpiplärka
- Nya Zeelandpiplärka
- Orientpiplärka
- Afrikansk piplärka
- Större piplärka
- Mongolpiplärka
- Fältpiplärka
- Långnäbbad piplärka
- Ängspiplärka
- Trädpiplärka
- Sibirisk piplärka
- Rödstrupig piplärka
- Vattenpiplärka
- Skärpiplärka
- Hedpiplärka
- Papuapiplärka
- Sydgeorgisk piplärka
- Större gråfågel
- Mörk gråfågel
- Madagascargråfågel
- Nya Guineagråfågel
- Svarthuvad gråfågel
- Svartbrynad drillfågel
- Svart nålfågel
- Grå minivett
- Mindre minivett
- Malabarminivit
- Eldminivett
- Ceylon Skogstörnskata
- Svarthuvad bulbyl
- Sri Lankabulbyl
- Svarttofsad bulbul
- Kinabulbyl
- Himalayabulbyl
- Rödgumpad bulbyl
- Asiatisk rödögd bulbyl
- Trädgårdsbulbyl
- Gulstreckig bulbyl
- Gulörad bulbyl
- Vitbrynad bulbyl
- Indisk bulbyl
- Öronstreckad bulbyl
- Afrikansk rödögd bulbyl
- Trefärgad bulbyl
- Kamerungrönbulle
- Svartkronad grönbulle
- Gulbukad grönbulle
- Markbulbyl
- Gulstrimmig grönbulle
- Bernieria
- Apperts tetraka
- Rödstjärtad borstbulbyl
- Rödstjärtad grönbulle
- Gulgrön bulbyl
- Japansk bulbyl
- Svart bulbyl
- Tvärstjärtad Svart bulbyl
- Iora
- Nordlig Vitkronstörnskata
- Sydlig Vitkronstörnskata
- Gambiadunrygg
- Nordlig dunrygg
- Svartkronad tchagra
- Brunhuvad tchagra
- Bar-winged Flycatcher-shrike
- Brunkronad busktörnskata
- Tropikbobo
- Svarthuvad gonolek
- Papyrusgonolek
- Vitpannad gonolek
- Bergsbobo
- Skifferbobo
- Orangebröstad busktörnskata
- Rödpannad busktörnskata
- Gråhuvad busktörnskata
- Skattörnskata
- Brun törnskata
- Törnskata
- Isabellatörnskata
- Rostgumpad törnskata
- Mackinnontörnskata
- Svartpannad törnskata
- Amerikansk törnskata
- Varfågel
- Gråryggad törnskata
- Kinesisk varfågel
- Långstjärtad fiskaltörnskata
- Taitatörnskata
- fiskaltörnskata
- Rödhuvad törnskata
- Rödhuvad törnskata badius
- Masktörnskata
- Rödstjärtad vanga
- Rödskuldrad vanga
- Rostryggad vanga
- Haknäbbsvanga
- Svarthakad vanga
- Kroknäbbsvanga
- Vithuvad vanga
- Glasögonvanga
- Blå vanga
- Klättervanga
- Tylasvanga
- Wards vanga
- Sidensvans
- Indiansidensvans
- Långstjärtad silkesflugsnappare
- Svart silkesflugsnappare
- Strömstare
- Brun strömstare
- Rostnackad gärdsmyg
- Bandryggad gärdsmyg
- Gråbandad gärdsmyg
- Svartstrupig gärdsmyg
- Strandgärdsmyg
- Gärdsmyg
- Husgärdsmyg
- Husgärdsmyg
- Falklandsgärdsmyg
- Gråbröstad skogsgärdsmyg
- Grå kattfågel
- Nordlig härmtrast
- Tropisk härmtrast
- Camposhärmtrast
- Galapagoshärmtrast
- Espanolahärmtrast
- San Cristobalhärmtrast
- Bågnäbbad härmtrast
- Järnsparv
- Gråskuldrad snårtrast
- Rödhake
- Drillnäktergal
- Rubinnäktergal
- Himalayanäktergal
- Blånäktergal
- Blåstjärt
- Näktergal
- Sydnäktergal
- Blåhake
- Blåhake Vitstjärnig
- Skatnäktergal
- Madagaskarshama
- Shamatrast
- Kapsnårtrast
- Vitbrynad snårtrast
- Rödnackad snårtrast
- Vitbrynad trädnäktergal
- Indisk näktergal
- Svart rödstjärt
- Rödstjärt
- Svartryggad rödstjärt
- Forsskvätta
- Forsrödstjärt
- Fläckig klyvstjärt
- Buskskvätta
- Svarthakad buskskvätta
- Afrikansk buskskvätta
- SEuropeisk svarthakad buskskvätta
- Madagaskar svarthakad buskskvätta
- Kaspisk buskskvätta
- Svart buskskvätta
- Grå buskskvätta
- Bergstenskvätta
- Stenskvätta
- Schalowstenskvätta
- Nunnestenskvätta
- Medelhavsstenskvätta östlig
- Medelhavsstenskvätta västlig
- Ökenstenskvätta
- Svartbröstad stenskvätta
- Isabellastenskvätta
- Roststjärt
- Svartstjärt
- Sydlig termitskvätta
- Svart termitskvätta
- Klippskvätta
- Kuststentrast
- Kapstentrast
- Vitpannad stentrast
- Stentrast
- Vitstrupig stentrast
- Blåtrast
- Blå visseltrast
- Broktrast
- Sibirisk trast
- Fläckvingad trast
- Guldtrast
- Sri Lankaguldtrast
- Långnäbbad trast
- Sitkatrast
- Svartnäbbad skogstrast
- Mexikansk skogstrast
- Rosthättad skogstrast
- Gulbröstad skogstrast
- Beigekindad skogstrast
- Eremitskogstrast
- Jordtrast
- Olivtrast
- Aftontrast
- Kurrichanetrast
- Gråryggad trast
- Ringtrast
- Koltrast
- Gråhalsad trast
- Bruntrast
- Björktrast
- Rödvingetrast
- Taltrast
- Dubbeltrast
- Sottrast
- Svarttrast
- Sydtrast
- Bergstrast
- Lerfärgad trast
- Fläcktrasttimalia
- Sri Lankatrasttimalia
- Ceylon sabeltimalia
- Jery
- Grön jery
- Strimmig jery
- Svarthakad busktimalia
- Rostbukstimalia
- Svarthuvad timalia
- Eldögd timalia
- Indisk skriktrast
- Sri Lankaskriktrast
- Ljushuvad skriktrast
- Ovamboskriktrast
- Svarttyglad skriktrast
- Fläckig skriktrast
- Savannskriktrast
- Brokskriktrast
- Svartvit skriktrast
- Sri Lankafnittertrast
- Västlig fnittertrast
- Skäggmes
- Rosenpapegojnäbb
- Blågrå myggsnappare
- Cettisångare
- Ceylonsmygsångare
- Gräshoppssångare
- Sävsångare
- Svartbrynad rörsångare
- Busksångare
- Kärrsångare
- Rörsångare
- Papyrussångare
- Trastsångare
- Madagaskarsångare
- Ljus Madagaskarnesillas
- Eksångare
- Mästersångare
- Trädgårdssångare
- Svarthätta
- Törnsångare
- Ärtsångare
- Rostgumpad sångare
- Svarthakad sångare
- Sammetshätta
- Rödstrupig sångare
- Lövsångare
- Iberisk gransångare
- Gransångare
- Balkansångare
- Brunsångare
- Videsångare
- Taigasångare
- Kungsfågelsångare
- Nordsångare
- Lundsångare
- Kaukasisk Lundsångare
- Drillsångare
- Östlig kronsångare
- Nya Guineasångare
- Gråhuvad bambusångare
- Rödkronad kungsfågel
- Kungsfågel
- Brandkronad kungsfågel
- Rödhättad grässångare
- Vitbrynad grässångare
- Höglandsgrässångare
- Akaciagrässångare
- Större grässångares
- Buskgrässångare
- Grässångare
- Madagaskargrässångare
- Klatschgrässångare
- Rödkronad grässångare
- Mörkryggad grässångare
- Vithakad prinia
- Ockraflankad prinia
- Orientprinia
- Streckad prinia
- Askprinia
- Rostprinia
- Bandvingad prinia
- Kivuapalis
- Ringapalis
- Ruwenzoriapalis
- Skräddarfågel
- Maskrostsångare
- Gråryggad camaroptera
- Svartnackad sångare
- Vitbrynad krombek
- Kivusångare
- Vitskuldrad blåsmyg
- Vitmohoua
- Antipodkrypare
- Askgrå flugsnäppare
- Maricoflugsnappare
- Trastflugsnappare
- Silverfågel
- Svart flugsnappare
- skiffergrå flugsnappare
- Svartvit flugsnappare
- Halsbandsflugsnappare
- Vitbrynad narcissflugsnappare
- Kinesisk narcissflugsnappare
- Mugimakiflugsnappare
- Mindre flugsnappare
- Taigaflugsnappare
- Kashmirflugsnappare
- Blåvit flugsnappare
- Praktniltava
- Vitsidig blåflugsnappare
- Grå flugsnappare
- Sotflugsnappare
- Streckad flugsnappare
- Glasögonflugsnappare
- Brunbröstad flugsnappare
- Mörkgrå flugsnappare
- Sumpflugsnappare
- Ockragumpad flugsnappare
- Lavendelflugsnappare
- Newtonia
- Tabikynewtonia
- Fanovananewtonia
- Gråhuvad solflugsnappare
- Bergssydhake
- Messydhake Nordön
- Messydhake Sydön
- Nya Zeelandsydhake Nordön
- Nya Zeelandsydhake Sydön
- Nya Zeelandsydhake Steward Island
- Vitvingad sydhake
- Tofsmonarktörnskata
- Kapbatis
- Ruwenzoribatis
- Strupfläcksbatis
- Priritbatis
- Brunstrupig flikflugsnappare
- Vitstjärtad elminia
- Afrikansk paradisflugsnappare
- Madagaskarparadisflugsnappare
- Asiatisk paradisflugsnappare
- Azurmonark
- Guldmonark
- Vitörad solfjäderstjärt
- Vitbrynad solfjäderstjärt
- Svartvit solfjäderstjärt
- Ärleflugsnappare
- Grå solfjäderstjärt
- Gulnackad visslare
- Stjärtmes
- Stjärtmes magnus
- Stjärtmes
- Rödhättad stjärtmes
- Pungmes
- Kinesisk pungmes
- Entita
- Balkanmes
- Talltita
- Amerikansk talltita
- Rostmes
- Svartmes
- Mandarinmes
- Ruwenzorimes
- Talgoxe
- Östlig Talgoxe
- Grå Talgoxe
- Blåmes
- Östlig gråmes
- Nötväcka
- Dvärgnötväcka
- Kabylnötväcka
- Rödnäbbad nötväcka
- Trädkrypare
- Trädgårdsträdkrypare
- Karminbröstad blomsterpickare
- Sri Lankablomsterpickare
- Orangebukad blomsterpickare
- Bleknäbbad blomsterpickare
- Vogelkopblomsterpickare
- Blodbröstblomsterpickare
- Rubinkindad solfågel
- Brunstrupig solfågel
- Halsbandssolfågel
- Nilsolfågel
- Blåhuvad solfågel
- Grönhuvad solfågel
- Rödbröstad solfågel
- Violettgumpad solfågel
- Långnäbbad solfågel
- Olivryggad solfågel
- Purpursolfågel
- Sovimangasolfågel
- Charmsolfågel
- Sydlig dubbelbandad solfågel
- Större dubbelbandad solfågel
- Nordlig dubbelbandad solfågel
- Östlig dubbelbandad solfågel
- Olivbukad solfågel
- Kungssolfågel
- Maricosolfågel
- Madagaskarsolfågel
- Tacazzesolfågel
- Bronssolfågel
- Guldvingad solfågel
- Brunsidig glasögonfågel
- Indisk glasögonfågel
- Ceylonglasögonfågel
- Gråryggad glasögonfågel
- Afrikansk gul glasögonfågel
- Maskarenglasögonfågel
- Madagaskarglasögonfågel
- Grön glasögonfågel
- Hihi
- Blåögd melidectes
- Praktmelidectes
- Larmhonungsstare
- Nya Zeelandklockfågel Sydön
- Nya Zeelandklockfågel Nordön
- Tui
- Kornsparv
- Gulsparv
- Klippsparv
- Mongolsparv
- Ängssparv
- Jankowskisparv
- Rostsparv
- Häcksparv
- Afrikansk klippsparv
- Kapsparv
- Amursävsparv
- Tristramsparv
- Rödkindad sparv
- Dvärgsparv
- Gulbrynad sparv
- Praktsparv
- Gyllensparv
- Gyllenbröstad sparv
- Rödbrun sparv
- Svarthuvad sparv
- Stäppsparv
- Gråhuvad sparv
- Dvärgsävsparv
- Sävsparv
- Lappsparv
- Snösparv
- Morgonsparv
- Vitkronad sparv
- Vitstrupig sparv
- Gulkronad sparv
- Vulkanjunco
- Mörkögd junco
- Gulbrynad grässparv
- Gräshoppsparv
- Tjippsparv
- Åkersparv
- Strimhuvudsparv
- Rostryggad sparv
- Svartröd sångfink
- Jakarinifink
- Glasögonfrösparv
- Vithalsad frösparv
- Darwinfink
- Spetsnäbbad Darwinfink
- Kaktusfink
- Större trädfink
- Spettfink
- Drillfink
- Brunsidig busksparv
- Vitnackad buskfink
- Långtåfink
- Gulbent fink
- Mantelkardinal
- Röd kardinal
- Svartmaskad stenknäck
- Svarthuvad saltator
- Brunstrupig saltator
- Grå saltator
- Blåtjocknäbb
- Indigofink
- Broksparv
- Påvefink
- Busktangara
- Strimhuvad busktangara
- Svartgul tangara
- Gråhuvad tangara
- Fläckvingad tangara
- Tegelröd tangara
- Sommartangara
- Rödgumpad tapiranga
- Costaricatapiranga
- Blågrå tangara
- Sayacatangara
- Palmtangara
- Bergstangara
- Buskeufonia
- Gulkronad eufonia
- Gulpannad eufonia
- Prakteufonia
- Brunryggad eufonia
- Brunkronad eufonia
- Smaragdtangara
- Silverstrupig tangara
- Gulhuvad fläcktangara
- Rostrupig tangara
- Blåmaskad tangara
- Paljettangara
- Svarthuvad honungssugare
- Gulbent honungssugare
- Turkosfågel
- Blygrå blomsterpickare
- Svartvit skogssångare
- Orangekronad skogssångare
- Hakbandsskogssångare
- Messångare
- Gul skogssångare
- Masngrovesångare
- Brunsidig skogssångare
- Townsends skogssångare
- Grönryggad skogssångare
- Prärieskogssångare
- Orangestrupig skogssångare
- Magnoliaskogssångare
- Gulgumpad skogssångare
- Brunhättad skogssångare
- Rödstjärtsskogssångare
- Nordlig piplärksångare
- Svartmaskad gulhake
- Svartkronad skogssångare
- Kanadaskogssångare
- Röd skogssångare
- Halsbandsvitstjärt
- Rostkronad skogssångare
- Guldbrynad skogssångare
- Banansmyg
- Vitögd vireo
- Blåhuvad glasögonvireo
- Kanadavireo
- Montezumaoropendola
- Gulgumpkasik
- Altamiratrupial
- Streckryggad trupial
- Baltimoretrupial
- Trädgårdstrupial
- Trädgårdstrupial
- Svartvingad trupial
- Gulhuvad trupial
- Rödvingetrupial
- Soldattrupial
- Långstjärtad ängstrupial
- Östlig ängstrupial
- Västlig ängstrupial
- Sångtrupial
- Mexikobåtstjärt
- Större båtstjärt
- Mindre båtstjärt
- Prärietrupial
- Brunvingetrupial
- Bronskostare
- Brunhuvad kostare
- Jättekostare
- Bofink
- Bergfink
- Gulhämpling
- Kanariefågel
- Kapkanariefågel
- Svartmaskad siska
- Mosambiksiska
- Gulpannad siska
- Vitbukad siska
- Svavelsiska
- Strimsiska
- Tjocknäbbad fink
- Gulkronad siska
- Grönfink
- Orientgrönfink
- Grönsiska
- Tallsiska
- Guldsiska
- Steglits
- Gråsiska
- Brunsiska
- Snösiska
- Vinterhämpling
- Hämpling
- Rosenfink
- Tallbit
- Större korsnäbb
- Mindre korsnäbb
- Bändelkorsnäbb
- Domherre
- Azorisk domherre
- Stenknäck
- Större maskstenknäck
- Gråhuvad negerfink
- Melbaastrild
- Skiffergrå droppastrild
- Rödnäbbad amarant
- Mörkröd amarant
- Angolafjärilsfink
- Rödkindad fjärilsfink
- Blåhuvad fjärilsfink
- Granatastrild
- Violbukad granatastrild
- Lavendelastrild
- Helenaastrild
- Svartmaskad astrild
- Svarthätteastrild
- Nya Guineaastrild
- Solastrild
- Zebrafink
- Kortstjärtad bältfink
- Dvärgskatfink
- Indisk silvernäbb
- Mindre skatfink
- Glansskatfink 
- Vitgumpmunia
- Javamunia
- Fjällig munia
- Svartstrupig munia
- Kastanjemunia
- Vithuvad nunna
- Höglandsmunia
- Rödhuvad amadin
- Hårstjärtänka
- Dominikaneränka
- Vanlig paradisänka
- Rödnäbbad buffelvävare
- Vithuvad buffelvävare
- Vitbrynad sparvvävare
- Serengetivävare
- Ökenvävare
- Gråsparv
- Italiensk sparv
- Spansk sparv
- Kanelsparv
- Kenyasparv
- Boersparv
- Namibsparv
- Bysparv
- Angolasparv
- Swahilisparv
- Pilfink
- Kastanjebrun sparv
- Vitbrynad stensparv
- Gulstrupig stensparv
- Snöfink
- Skäggvävare
- Fjällhuvad skäggfink
- Tjocknäbbad vävare
- Baglafechtvävare
- Smalnäbbad vävare
- Glasögonvävare
- Svartnackad vävare
- Kapvävare
- Guldvävare
- Större guldvävare
- Tavetavävare
- Nordlig Brunstrupig vävare
- Mindre maskvävare
- Större maskvävare
- Plommongul vävare
- Spekes vävare
- Byvävare
- Vieillots svartvävare
- Svarthuvad vävare
- Kastanjevävare
- Grön vävare
- Streckad vävare
- Bayavävare
- Rödhuvad malimbe
- Scharlakansvävare
- Blodnäbbsvävare
- Madagaskarvävare
- Mauritiusfody
- Sakalavavävare
- Eldkragad biskop
- Svartvingad eldvävare
- Eldvävare
- Svartpannad eldvävare
- Gulgumpad biskop
- Kortstjärtad vidafink
- Gulryggad vidafink
- Vitvingad vidafink
- Halvmånevidafink
- Långstjärtad vidafink
- Orientstare
- Rödvingad glansstare
- Mindre glansstare
- Större glansstare
- Meves glansstare
- Rüppells glansstare
- Miomboglansstare
- Kapstare
- Trefärgad glansstare
- Hildebrandts glansstare
- Enfärgad glansstare
- Ametiststare
- Afrikansk svartvit stare
- Flikstare
- Vithuvad stare
- Pagodstare
- Amurstare
- Rosenstare
- Stare
- Svartstare
- Gråstare
- Svartvit stare
- Brun majna
- Brinkmajna
- Papuamajna
- Sri Lankabeo
- Beostare
- Liten Beostare
- Gulnäbbad oxhackare
- Rödnäbbad oxhackare
- Sommargylling
- Svartnackad gylling
- Östlig svarthuvudgylling
- Bergsgylling
- Orientgylling
- Tvärstjärtad drongo
- Klykstjärtad drongo
- Tofsdrongo
- Svart drongo
- Grå drongo
- Vitbukad drongo
- Tofsdrongo
- Kokako
- Spetsnäbbad vårtkråka
- Spetsnäbbad vårtkråka Sydön
- Brun svalstare
- Vitbröstad svalstare
- Australskata
- Svartvit kurrawong
- Större lövsalsfågel
- Brunbröstad lövsalsfågel
- Tolvtrådig paradisfågel
- Liten paradisfågel
- Floridaskrika
- Kanjonskrika
- Grönskrika
- Brunskrika
- Nötskrika
- Svarthuvad nötskrika
- Grå lavskrika
- Ceylonblåskata
- Rödnäbbad blåskata
- Blåskata
- Blåskata
- Indisk trädskata
- Himalayaträdskata
- Skata
- Amerikansk skata
- Grå nötkråka
- Nötkråka
- Alpkråka
- Alpkaja
- Piapiak
- Kaja
- Klippkaja
- Huskråka
- Kapråka
- Råka
- Amerikansk kråka
- Kustkråka
- Fiskkråka
- Svartkråka
- Gråkråka
- Stornäbbad kråka
- Djungelkråka
- Svartvit kråka
- Ökenkorp
- Korp
- Vitnackad korp
  Updated: 2015-12-15  
  Design by kaj krutfelt 2011