meny


  Tättingar
- Afrikansk buskskvätta
- Afrikansk gul glasögonfågel
- Afrikansk klippsparv
- Afrikansk klippsvala
- Afrikansk paradisflugsnappare
- Afrikansk piplärka
- Afrikansk rödögd bulbyl
- Afrikansk svartvit stare
- Aftontrast
- Akaciagrässångare
- Åkersparv
- Alpkaja
- Alpkråka
- Altamiratrupial
- Amerikansk kråka
- Amerikansk skata
- Amerikansk talltita
- Amerikansk törnskata
- Ametiststare
- Amursävsparv
- Amurstare
- Angolafjärilsfink
- Angolasparv
- Ängspiplärka
- Ängssparv
- Antipodkrypare
- Apperts tetraka
- Ärleflugsnappare
- Ärtsångare
- Asiatisk paradisflugsnappare
- Asiatisk rödögd bulbyl
- Askgrå flugsnäppare
- Askkronad finklärka
- Askprinia
- Australbusklärka
- Australisk svala
- Australskata
- Azorisk domherre
- Azurmonark
- Backsvala
- Baglafechtvävare
- Bågnäbbad härmtrast
- Balkanmes
- Balkansångare
- Baltimoretrupial
- Banansmyg
- Bandad myrtörnskata
- Bändelkorsnäbb
- Bandmyrtörnskata
- Bandryggad gärdsmyg
- Bandvingad cinclodes
- Bandvingad prinia
- Bar-winged Flycatcher-shrike
- Båtnäbbstyrann
- Bayavävare
- Beigekindad skogstrast
- Beostare
- Bergfink
- Berglärka
- Bergsbobo
- Bergselenia
- Bergsgylling
- Bergssydhake
- Bergstangara
- Bergstenskvätta
- Bergstrast
- Bernieria
- Björktrast
- Blå vanga
- Blå visseltrast
- Blågrå myggsnappare
- Blågrå tangara
- Blåhake
- Blåhake Vitstjärnig
- Blåhuvad fjärilsfink
- Blåhuvad glasögonvireo
- Blåhuvad solfågel
- Blåmaskad tangara
- Blåmes
- Blånäktergal
- Blåögd melidectes
- Blåskata
- Blåskata
- Blåstjärt
- Blåtjocknäbb
- Blåtrast
- Blåvit flugsnappare
- Blåvit svala
- Bleknäbbad blomsterpickare
- Blodbröstblomsterpickare
- Blodnäbbsvävare
- Blygrå blomsterpickare
- Boersparv
- Bofink
- Brandkronad kungsfågel
- Brinkmajna
- Brokärla
- Brokskriktrast
- Broksparv
- Broktrast
- Bronskostare
- Bronssolfågel
- Brun majna
- Brun strömstare
- Brun svalstare
- Brun törnskata
- Brunbröstad flugsnappare
- Brunbröstad lövsalsfågel
- Brunhättad skogssångare
- Brunhuvad kostare
- Brunhuvad tchagra
- Brunkronad busktörnskata
- Brunkronad eufonia
- Brunnäbbad skärnäbb
- Brunryggad eufonia
- Brunryggad finklärka
- Brunsångare
- Brunsidig busksparv
- Brunsidig glasögonfågel
- Brunsidig skogssångare
- Brunsiska
- Brunskrika
- Brunstrupig flikflugsnappare
- Brunstrupig saltator
- Brunstrupig solfågel
- Bruntrast
- Brunvingetrupial
- Buskeufonia
- Buskgrässångare
- Busksångare
- Buskskvätta
- Busktangara
- Bysparv
- Byvävare
- Camposhärmtrast
- Cettisångare
- Ceylon sabeltimalia
- Ceylon Skogstörnskata
- Ceylonblåskata
- Ceylonglasögonfågel
- Ceylonsmygsångare
- Ceylonsvala
- Charmsolfågel
- Citronärla
- Costaricatapiranga
- Darwinfink
- Djungelkråka
- Domherre
- Dominikaneränka
- Drillfink
- Drillnäktergal
- Drillsångare
- Dubbeltrast
- Dvärgempid
- Dvärgnötväcka
- Dvärgsävsparv
- Dvärgskatfink
- Dvärgsparv
- Eksångare
- Eldkragad biskop
- Eldminivett
- Eldögd timalia
- Eldvävare
- Enfärgad glansstare
- Entita
- Eremitskogstrast
- Espanolahärmtrast
- Falklandsgärdsmyg
- Fältpiplärka
- Fanovananewtonia
- Fischers finklärka
- fiskaltörnskata
- Fiskkråka
- Fjällhuvad skäggfink
- Fjällig munia
- Fjällstrupig lövletare
- Fläckig klyvstjärt
- Fläckig skriktrast
- Fläckträdklättrare
- Fläcktrasttimalia
- Fläckvingad tangara
- Fläckvingad trast
- Flikstare
- Flocktyrann
- Floridaskrika
- Forsärla
- Forsdvärgtyrann
- Forsrödstjärt
- Forsskvätta
- Gaffelstjärtstyrann
- Galapagoshärmtrast
- Galapagostopptyrann
- Gambiadunrygg
- Gärdsmyg
- Glansskatfink 
- Glasögonflugsnappare
- Glasögonfrösparv
- Glasögonvanga
- Glasögonvävare
- Grå buskskvätta
- Grå drongo
- Grå fibi
- Grå flugsnappare
- Grå kattfågel
- Grå lavskrika
- Grå minivett
- Grå nötkråka
- Grå saltator
- Grå solfjäderstjärt
- Grå Talgoxe
- Gråbandad gärdsmyg
- Gråbröstad skogsgärdsmyg
- Gråhalsad bekard
- Gråhalsad trast
- Gråhuvad bambusångare
- Gråhuvad busktörnskata
- Gråhuvad negerfink
- Gråhuvad solflugsnappare
- Gråhuvad sparv
- Gråhuvad tangara
- Gråhuvad trädklättrare
- Gråkråka
- Gråkronad tyrann
- Granatastrild
- Gransångare
- Gråryggad camaroptera
- Gråryggad glasögonfågel
- Gråryggad törnskata
- Gråryggad trast
- Gräshoppsparv
- Gräshoppssångare
- Gråsiska
- Gråskuldrad snårtrast
- Gråsparv
- Grässångare
- Gråstare
- Gråsvart cinclodes
- Grön glasögonfågel
- Grön jery
- Grön vävare
- Grönfink
- Grönhuvad solfågel
- Grönryggad asiti
- Grönryggad skogssångare
- Grönsiska
- Grönskrika
- Gul skogssångare
- Gulärla
- Gulärla
- Gulärla
- Gulärla feldegg
- Gulärla supercillaris
- Gulärla thunbergi
- Gulbent fink
- Gulbent honungssugare
- Gulbröstad skogstrast
- Gulbrynad grässparv
- Gulbrynad sparv
- Gulbukad empid
- Gulbukad grönbulle
- Guldbrynad skogssångare
- Guldmonark
- Guldsiska
- Guldtrast
- Guldvävare
- Guldvingad solfågel
- Gulgrön bulbyl
- Gulgumpad biskop
- Gulgumpad skogssångare
- Gulgumpkasik
- Gulhämpling
- Gulhuvad fläcktangara
- Gulhuvad trupial
- Gulkronad eufonia
- Gulkronad siska
- Gulkronad sparv
- Gulnäbbad oxhackare
- Gulnackad visslare
- Gulörad bulbyl
- Gulpannad eufonia
- Gulpannad siska
- Gulryggad vidafink
- Gulsparv
- Gulstreckig bulbyl
- Gulstrimmig grönbulle
- Gulstrupig sporrpiplärka
- Gulstrupig stensparv
- Gyllenbröstad sparv
- Gyllensparv
- Gylnäbbad snökotinga
- Häcksparv
- Hakbandsskogssångare
- Haknäbbsvanga
- Halsbandsflugsnappare
- Halsbandssolfågel
- Halsbandsvitstjärt
- Halvmånevidafink
- Hämpling
- Hårstjärtänka
- Hedpiplärka
- Helenaastrild
- Hihi
- Hildebrandts glansstare
- Himalayabulbyl
- Himalayanäktergal
- Himalayaträdskata
- Höglandsempid
- Höglandsgrässångare
- Höglandsmunia
- Hovalärka
- Husgärdsmyg
- Husgärdsmyg
- Huskråka
- Hussvala
- Iberisk gransångare
- Indiansidensvans
- Indigofink
- Indisk ärla
- Indisk bulbyl
- Indisk glasögonfågel
- Indisk näktergal
- Indisk pitta
- Indisk silvernäbb
- Indisk skriktrast
- Indisk trädskata
- Iora
- Isabellastenskvätta
- Isabellatörnskata
- Italiensk sparv
- Jakarinifink
- Jankowskisparv
- Japansk bulbyl
- Järnsparv
- Jättekostare
- Javamunia
- Jerdons savannlärka
- Jery
- Jordtrast
- Kabylnötväcka
- Kaja
- Kaktusfink
- Kamerungrönbulle
- Kanadaskogssångare
- Kanadavireo
- Kanariefågel
- Kanelsparv
- Kanjonskrika
- Kapärla
- Kapbatis
- Kapkanariefågel
- Kapråka
- Kapsnårtrast
- Kapsparv
- Kapstare
- Kapstentrast
- Kapvävare
- Karminbröstad blomsterpickare
- Kärrsångare
- Kashmirflugsnappare
- Kaspisk buskskvätta
- Kastanjebrun sparv
- Kastanjemunia
- Kastanjevävare
- Kaukasisk Lundsångare
- Kenyasparv
- Kilnäbbsträdklättrare
- Kinabulbyl
- Kinesisk narcissflugsnappare
- Kinesisk pungmes
- Kinesisk varfågel
- Kivuapalis
- Kivusångare
- Klatschgrässångare
- Klättervanga
- Klippkaja
- Klippskvätta
- Klippsparv
- Klippsvala
- Klykstjärtad drongo
- Kokako
- Koltrast
- Kornsparv
- Korp
- Kortstjärtad bältfink
- Kortstjärtad vidafink
- Korttålärka
- Kroknäbbsvanga
- Kungsfågel
- Kungsfågelsångare
- Kungssolfågel
- Kurrichanetrast
- Kustkråka
- Kuststentrast
- Kustsvala
- Ladusvala
- Ladusvala
- Ladusvala Amerikansk
- Lagerlärka
- Långnäbbad piplärka
- Långnäbbad solfågel
- Långnäbbad trast
- Långstjärtad ängstrupial
- Långstjärtad fiskaltörnskata
- Långstjärtad silkesflugsnappare
- Långstjärtad vidafink
- Långstjärtstyrann
- Långtåfink
- Lappsparv
- Larmhonungsstare
- Lavendelastrild
- Lavendelflugsnappare
- Lerfärgad trast
- Liten Beostare
- Liten paradisfågel
- Ljus Madagaskarnesillas
- Ljusbrun savannlärka
- Ljushuvad skriktrast
- Lövsångare
- Lundsångare
- Mackinnontörnskata
- Madagascargråfågel
- Madagaskar svarthakad buskskvätta
- Madagaskarärla
- Madagaskarglasögonfågel
- Madagaskargrässångare
- Madagaskarparadisflugsnappare
- Madagaskarsångare
- Madagaskarshama
- Madagaskarsolfågel
- Madagaskarvävare
- Magnoliaskogssångare
- Malabarminivit
- Mandarinmes
- Mangrovesvala
- Mantelkardinal
- Maricoflugsnappare
- Maricosolfågel
- Markbulbyl
- Maskarenglasögonfågel
- Maskarensvala
- Maskrostsångare
- Masktityra
- Masktörnskata
- Masngrovesångare
- Mästersångare
- Mauritiusfody
- Mayakungstyrann
- Medelhavsstenskvätta östlig
- Medelhavsstenskvätta västlig
- Melbaastrild
- Messångare
- Messydhake Nordön
- Messydhake Sydön
- Meves glansstare
- Mexikansk skogstrast
- Mexikobåtstjärt
- Mindre båtstjärt
- Mindre flugsnappare
- Mindre glansstare
- Mindre korsnäbb
- Mindre maskvävare
- Mindre minivett
- Mindre sånglärka
- Mindre skatfink
- Mindre strimsvala
- Miomboglansstare
- Mongolpiplärka
- Mongolsparv
- Montezumaoropendola
- Morgonsparv
- Mörk gråfågel
- Mörkgrå flugsnappare
- Mörkhättad topptyrann
- Mörkögd junco
- Mörkröd amarant
- Mörkryggad grässångare
- Mosambiksiska
- Moskésvala
- Mugimakiflugsnappare
- Näktergal
- Namibsparv
- Newtonia
- Nilsolfågel
- Nordlig Brunstrupig vävare
- Nordlig dubbelbandad solfågel
- Nordlig dunrygg
- Nordlig härmtrast
- Nordlig kamvingesvala
- Nordlig piplärksångare
- Nordlig pivi
- Nordlig Vitkronstörnskata
- Nordlig vitstjärtad busklärka
- Nordsångare
- Nötkråka
- Nötskrika
- Nötväcka
- Nunnestenskvätta
- Nya Guineaastrild
- Nya Guineagråfågel
- Nya Guineasångare
- Nya Zeelandklockfågel Nordön
- Nya Zeelandklockfågel Sydön
- Nya Zeelandpiplärka
- Nya Zeelandsydhake Nordön
- Nya Zeelandsydhake Steward Island
- Nya Zeelandsydhake Sydön
- Ockraflankad prinia
- Ockragumpad flugsnappare
- Ökenkorp
- Ökenstenskvätta
- Ökenvävare
- Olivbukad solfågel
- Olivryggad solfågel
- Olivtrast
- Orangebröstad busktörnskata
- Orangebukad blomsterpickare
- Orangekragad manakin
- Orangekronad skogssångare
- Orangestrupig skogssångare
- Orientgrönfink
- Orientgylling
- Orientpiplärka
- Orientprinia
- Orientstare
- Öronstreckad bulbyl
- Östlig ängstrupial
- Östlig dubbelbandad solfågel
- Östlig gråmes
- Östlig kronsångare
- Östlig kungstyrann
- Östlig pivi
- Östlig svarthuvudgylling
- Östlig Talgoxe
- Ovamboskriktrast
- Pagodstare
- Paljettangara
- Palmtangara
- Papuamajna
- Papuapiplärka
- Papyrusgonolek
- Papyrussångare
- Parasollfågel
- Pärlvingad myrtörnskata
- Påvefink
- Piapiak
- Pilfink
- Pirattyrann
- Plommongul vävare
- Prakteufonia
- Praktmelidectes
- Praktniltava
- Praktsparv
- Prärieskogssångare
- Prärietrupial
- Priritbatis
- Pungmes
- Purpursolfågel
- Råka
- Ringapalis
- Ringtrast
- Röd kardinal
- Röd skogssångare
- Rödbröstad solfågel
- Rödbrun fibi
- Rödbrun sparv
- Rödgumpad bulbyl
- Rödgumpad tapiranga
- Rödhake
- Rödhättad grässångare
- Rödhättad stjärtmes
- Rödhuvad amadin
- Rödhuvad malimbe
- Rödhuvad törnskata
- Rödhuvad törnskata badius
- Rödkindad fjärilsfink
- Rödkindad sparv
- Rödkronad grässångare
- Rödkronad kungsfågel
- Rödkronad lärka
- Rödkronad manakin
- Rödnäbbad amarant
- Rödnäbbad blåskata
- Rödnäbbad buffelvävare
- Rödnäbbad nötväcka
- Rödnäbbad oxhackare
- Rödnackad savannlärka
- Rödnackad snårtrast
- Rödpannad busktörnskata
- Rödskuldrad vanga
- Rödstjärt
- Rödstjärtad borstbulbyl
- Rödstjärtad grönbulle
- Rödstjärtad vanga
- Rödstjärtsskogssångare
- Rödstrupig piplärka
- Rödstrupig sångare
- Rödstrupig sporrpiplärka
- Rödvingad glansstare
- Rödvingetrast
- Rödvingetrupial
- Rörsångare
- Rosenfink
- Rosenpapegojnäbb
- Rosenstare
- Rostbukstimalia
- Rostgumpad sångare
- Rostgumpad törnskata
- Rostgumpsvala
- Rosthättad skogstrast
- Rostkronad skogssångare
- Rostmes
- Rostnackad gärdsmyg
- Rostprinia
- Rostrupig tangara
- Rostryggad sparv
- Rostryggad vanga
- Rostsparv
- Roststjärt
- Rostvingad trädklättrare
- Rubinkindad solfågel
- Rubinnäktergal
- Rubintyrann
- Rüppells glansstare
- Ruwenzoriapalis
- Ruwenzoribatis
- Ruwenzorimes
- Sabotalärka
- Sädesärla
- Sakalavavävare
- Sammetshätta
- San Cristobalhärmtrast
- Sånglärka
- Sångtrupial
- Savannskriktrast
- Savannsvala
- Sävsångare
- Sävsparv
- Saxstjärtstyrann
- Sayacatangara
- Schalowstenskvätta
- Scharlakansvävare
- Sepiaträdklättrare
- Serengetivävare
- SEuropeisk svarthakad buskskvätta
- Shamatrast
- Sibirisk piplärka
- Sibirisk trast
- Sidensvans
- Silverfågel
- Silverstrupig tangara
- Sitkatrast
- Skägglärka
- Skäggmes
- Skäggvävare
- Skärpiplärka
- Skata
- Skatnäktergal
- Skattörnskata
- Skifferbobo
- Skiffergrå droppastrild
- skiffergrå flugsnappare
- Skräddarfågel
- Smalnäbbad vävare
- Smaragdtangara
- Snöfink
- Snösiska
- Snösparv
- Solastrild
- Soldattrupial
- Sommargylling
- Sommartangara
- Sotflugsnappare
- Sottrast
- Sovimangasolfågel
- Spansk sparv
- Spekes vävare
- Spetsnäbbad Darwinfink
- Spetsnäbbad vårtkråka
- Spetsnäbbad vårtkråka Sydön
- Spettfink
- Sri Lankabeo
- Sri Lankablomsterpickare
- Sri Lankabulbyl
- Sri Lankafnittertrast
- Sri Lankaguldtrast
- Sri Lankaskriktrast
- Sri Lankatrasttimalia
- Stäppsparv
- Stare
- Steglits
- Stenknäck
- Stenskvätta
- Stensvala
- Stentrast
- Stjärtmes
- Stjärtmes
- Stjärtmes magnus
- Stornäbbad kråka
- Större backsvala
- Större båtstjärt
- Större dubbelbandad solfågel
- Större glansstare
- Större gråfågel
- Större grässångares
- Större guldvävare
- Större kiskadi
- Större korsnäbb
- Större lövsalsfågel
- Större maskstenknäck
- Större maskvävare
- Större piplärka
- Större strimsvala
- Större topptyrann
- Större trädfink
- Strandgärdsmyg
- Streckad flugsnappare
- Streckad prinia
- Streckad vävare
- Streckryggad trupial
- Strimhuvad busktangara
- Strimhuvudsparv
- Strimmig jery
- Strimmig tyrann
- Strimmig xenops
- Strimsiska
- Strömstare
- Strupfläcksbatis
- Sumpflugsnappare
- Svart asiti
- Svart bulbyl
- Svart buskskvätta
- Svart drongo
- Svart fibi
- Svart flugsnappare
- Svart kamvingesvala
- Svart nålfågel
- Svart rödstjärt
- Svart silkesflugsnappare
- Svart termitskvätta
- Svartbröstad stenskvätta
- Svartbrynad drillfågel
- Svartbrynad rörsångare
- Svartgul tangara
- Svarthakad buskskvätta
- Svarthakad busktimalia
- Svarthakad sångare
- Svarthakad vanga
- Svarthätta
- Svarthättad empid
- Svarthätteastrild
- Svarthuvad bulbyl
- Svarthuvad gonolek
- Svarthuvad gråfågel
- Svarthuvad honungssugare
- Svarthuvad nötskrika
- Svarthuvad saltator
- Svarthuvad sparv
- Svarthuvad timalia
- Svarthuvad vävare
- Svartkindad marktyrann
- Svartkråka
- Svartkronad grönbulle
- Svartkronad skogssångare
- Svartkronad tchagra
- Svartmaskad astrild
- Svartmaskad gulhake
- Svartmaskad siska
- Svartmaskad stenknäck
- Svartmes
- Svartnäbbad skogstrast
- Svartnackad gylling
- Svartnackad sångare
- Svartnackad vävare
- Svartpannad eldvävare
- Svartpannad törnskata
- Svartröd sångfink
- Svartryggad rödstjärt
- Svartstare
- Svartstjärt
- Svartstrupig gärdsmyg
- Svartstrupig munia
- Svarttofsad bulbul
- Svarttrast
- Svarttyglad skriktrast
- Svartvingad eldvävare
- Svartvingad trupial
- Svartvit flugsnappare
- Svartvit kråka
- Svartvit kurrawong
- Svartvit skogssångare
- Svartvit skriktrast
- Svartvit solfjäderstjärt
- Svartvit stare
- Svavelsiska
- Swahilisparv
- Sydgeorgisk piplärka
- Sydlig dubbelbandad solfågel
- Sydlig termitskvätta
- Sydlig Vitkronstörnskata
- Sydnäktergal
- Sydtrast
- Tabikynewtonia
- Tacazzesolfågel
- Taigaflugsnappare
- Taigasångare
- Taitatörnskata
- Talgoxe
- Tallbit
- Tallsiska
- Talltita
- Taltrast
- Tamilsvala
- Tavetavävare
- Tegelröd tangara
- Tjippsparv
- Tjocknäbbad fink
- Tjocknäbbad vävare
- Tofsdrongo
- Tofsdrongo
- Tofslärka
- Tofsmonarktörnskata
- Tolvtrådig paradisfågel
- Törnsångare
- Törnskata
- Townsends skogssångare
- Trädärla
- Trädgårdsbulbyl
- Trädgårdssångare
- Trädgårdsträdkrypare
- Trädgårdstrupial
- Trädgårdstrupial
- Trädkrypare
- Trädpiplärka
- Trådstjärtsvala
- Trädsvala
- Trastflugsnappare
- Trastmanakin
- Trastsångare
- Trefärgad bulbyl
- Trefärgad glansstare
- Tretömmad klockkotinga
- Tristramsparv
- Tropikbobo
- Tropikpivi
- Tropisk härmtrast
- Tropisk kungstyrann
- Tui
- Turkosfågel
- Turkoskotinga
- Tvåfärgad myrfågel
- Tvärstjärtad drongo
- Tvärstjärtad Svart bulbyl
- Tylasvanga
- Vanlig paradisänka
- Vanlig todityrann
- Varfågel
- Västlig ängstrupial
- Västlig fnittertrast
- Vattenpiplärka
- Videsångare
- Vieillots svartvävare
- Vinterhämpling
- Violbukad granatastrild
- Violettgrön svala
- Violettgumpad solfågel
- Vitbröstad svalstare
- Vitbrynad bulbyl
- Vitbrynad dvärgtyrann
- Vitbrynad grässångare
- Vitbrynad krombek
- Vitbrynad narcissflugsnappare
- Vitbrynad snårtrast
- Vitbrynad solfjäderstjärt
- Vitbrynad sparvvävare
- Vitbrynad stensparv
- Vitbrynad trädnäktergal
- Vitbukad drongo
- Vitbukad siska
- Vitgumpmunia
- Vithakad prinia
- Vithalsad frösparv
- Vithuvad buffelvävare
- Vithuvad kamvingesvala
- Vithuvad nunna
- Vithuvad stare
- Vithuvad vanga
- Vitkragad manakin
- Vitkronad sparv
- Vitmohoua
- Vitnäbbad trädklättrare
- Vitnackad buskfink
- Vitnackad korp
- Vitögd vireo
- Vitörad solfjäderstjärt
- Vitpannad gonolek
- Vitpannad stentrast
- Vitsidig blåflugsnappare
- Vitskuldrad blåsmyg
- Vitstjärtad elminia
- Vitstrupig sparv
- Vitstrupig stentrast
- Vitvingad sydhake
- Vitvingad vidafink
- Vogelkopblomsterpickare
- Vulkanjunco
- Wards vanga
- Zebrafink
  Updated: 2015-12-15  
  Design by kaj krutfelt 2011